Torben Nielsen

Formand for bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparinvest

Baggrund

Indtrådt i bestyrelsen 31.03.2011 og er siden genvalgt.Torben Nielsen har været medlem af Nationalbankens direktion siden 1. maj 1996 og fratrådte den 1. april 2011.

Torben Nielsen er indtrådt i en række bestyrelser som fx næstformand i Tryg A/S og Tryg Forsikring A/S. Han er desuden bestyrelsesmedlem i Sampension Administrationsselskab A/S og Sampension Livsforsikring A/S.

Torben Nielsen har fra sit virke som tidligere Nationalbankdirektør og bestyrelsesposter særlige kompetencer inden for finansiel virksomhed og risikostyring, mikro- og makroøkonomiske forhold, strategisk ledelse og bestyrelsesarbejde.

 

Ledelseshverv

Formand for bestyrelsen for:

  • Investeringsforeningen Sparinvest
  • Kapitalforeningen Tryg Invest Funds
  • Museum Sydøstdanmark
  • Vordingborg Borg Fond
  • Ny Holmegaard Fonden


Næstformand for bestyrelsen for:

  • Tryg A/S
  • Tryg Forsikring A/S


Medlem af bestyrelsen for:

  • Sampension Administrationsselskab A/S
  • Sampension Livsforsikring A/S
  • Sømandsstiftelsen Bombebøssen