Peter Reedtz

Bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen Sparinvest

Baggrund

Indtrådt i bestyrelsen 31.03.2011 og er siden genvalgt.

Peter Reedtz er uddannet cand.merc. i finansiering og er indehaver af og direktør i Asset Allocation Instituttet, der er en uvildig konsulent- og rådgivningsvirksomhed. Asset Allocation Instituttet beskæftiger sig med kapitalforvaltning og investeringsrådgivning under tilsyn af Finanstilsynet.

Peter Reedtz har en omfattende ledelseserfaring fra den finansielle sektor og har tidligere beklædt stillinger som direktør, investeringsdirektør og fonds- og likviditetschef i pengeinstitutsektoren. Peter Reedtz har mangeårig erfaring fra bestyrelsesarbejde i den finansielle sektor, herunder investeringsforeninger, fondsmæglerselskaber og liv- og pensionsforsikringsselskaber.

Peter Reedtz er desuden censor på Copenhagen Business School og på Århus Universitet.

Peter Reedtz har særlig viden om finansiel virksomhed, herunder om risikostyring, investeringsmæssig indsigt herunder viden om strategisk aktivfordeling, viden om mikro- og makroøkonomiske forhold, om strategisk ledelse samt om bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Ledelseshverv

Formand for bestyrelsen for:

 • Monyx Asset Management AB, Stockholm
 • Private Global Property GP ApS
 • Nordic Fund Services S.A., Luxembourg

Næstformand for bestyrelsen for:

 • Investeringsforeningen Sparinvest

Medlem af bestyrelsen for:

 • Monyx Fund SICAV, Luxembourg
 • Newcap Holding A/S
 • TG Partners VI P/S
 • TG Partners VI P/S Holding
 • Thylander Gruppen A/S
 • Hjerta Värdepapperservice AB, Stockholm
 • Hjerta Norden AB, Stockholm
 • Core Bolig IX KAS
 • Hypoteket A/S

Direktør for:

 • Asset Allocation Instituttet
 • Reedtz Invest ApS