Om os

Kort om Sparinvest – en del af Nykredit-koncernen

Sparinvest blev etableret som Danmarks første børsnoterede investeringsforening i 1968 og udviklede sig siden til et internationalt kapitalforvaltningshus, der i 2019 delvist blev købt af Nykredit-koncernen.

Som datterselskab i Nykredit-koncernen samarbejder Sparinvest og Nykredit med en lang række pengeinstitutter over hele landet om at give de bedste produkter og rådgivning inden for formue og investering, ligesom vi tilbyder kapitalforvaltning til professionelle investorer. Tilsammen har Nykredit og Sparinvest stor ekspertise, mange års erfaring og en bred palette af investeringsløsninger.

Nykredit, som også består af bl.a. realkreditinstituttet Totalkredit, er Danmarks største udlåner og adskiller sig fra resten af branchen ved at være ejet af en forening af kunder, kaldet Forenet Kredit, der således er hovedaktionær i Nykredit.

Sparinvest S.A. har markedsføringstilladelse til distribution af produkter fra tilsynsmyndighederne i Belgien, Danmark (plus Færøerne og Grønland), England, Finland, Frankrig, Færøerne, Holland, Island, Italien, Luxembourg, Norge, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig.

I Danmark handles Sparinvests investeringsbeviser primært gennem landets pengeinstitutter, der også rådgiver vores ca. 120.000 private danske investorer. På globalt plan har Sparinvest i alt ca. 150.000 investorer.

Samlet forvalter Sparinvest og Nykredit en formue på over 325 mia. kr.

Nykredit ejer 75 pct. af Sparinvest, mens de resterende 25 pct. ejes af danske pengeinstitutter og forsikringsselskaber.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig SPARINVESTOR og bliv opdateret om investeringer hver måned.

Klik her »

Historie

Sparinvest blev etableret som Danmarks første børsnoterede investeringsforening i 1968 af en kreds af sparekasser. Baggrunden for den nye investeringsforening var, at sparekasserne ønskede at tilbyde deres kunder et alternativ til deres egne opsparingsprodukter – især produkter, der var målrettet mere langsigtet opsparing. 

Fra dansk investeringsforening til europæisk kapitalforvalter
I 2001 bevægede Sparinvest sig uden for Danmarks grænser og etablerede det europæiske datterselskab Sparinvest S.A., som har hjemsted i Luxembourg. I 1999 etablerede Sparinvest et holdingselskab med en bred aktionærkreds og inviterede samtidig pengeinstitutter, forsikringsselskaber og pensionskasser indenfor som medejere. Siden har Sparinvest udviklet sig til et kapitalforvaltningshus med brede investerings- og rådgivningskompetencer og en international kundeskare af private og professionelle investorer.

I august 2019 overtog Nykredit 75% af aktierne i Sparinvest, mens de restende 25 % forsat ejes af danske pengeinstitutter og forsikringsselskaber.

 

Sparinvests historie i overskrifter

2019 Nykredit køber 75% af Sparinvest Holdings SE
2017 Sparinvest frasælger Sparinvest Property Investors A/S til tyske Patrizia Immobilien AG
2015 Sparinvest overtager Garanti Invest, som bliver et helejet datterselskab i Sparinvest-koncernen.
2014 Det danske investeringsforvaltningsselskab ID-Sparinvest A/S fusioneres ind i Sparinvest S.A. og bliver dermed til ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg. Den danske filial varetager fortsat investeringsforvaltning for Investeringsforeningen Sparinvest og investeringsrådgivning for professionelle investorer i Danmark
2013 Søsterforeningen Sparindex bliver en del af Sparinvest under navnet Sparinvest INDEX
2012 Som led i skærpelsen af den internationale strategi samles aktiviteterne fra kontorerne i Frankfurt, Amsterdam og Wien på hovedkontoret i Luxembourg
2011 Datterselskabet Sparinvest S.A. fejrer 10-års jubilæum og Sparinvest Holding A/S flytter samme år til Luxembourg og skifter navn til Sparinvest Holdings SE
2011 Sparinvest fusionerer med ATRIUM Fondsmæglerselskab A/S og EgnsINVEST
2008 Sparinvest fejrer 40-års jubilæum og åbner samme år salgskontorer i Amsterdam, Wien og Stockholm
2006 Sparinvest åbner salgskontorer i Frankfurt og Paris
2005 Sparinvest Property Investors A/S bliver stiftet og Sparinvest tilbyder ejendomsinvesteringer som et nyt produkt til institutionelle investorer
2001 Datterselskabet Sparinvest S.A. bliver etableret i Luxembourg og Sparinvest udvider sin distribution til resten af Europa
2001 Søsterforeningen Sparindex bliver etableret og tilbyder en lang række indeksbaserede afdelinger, der dækker det meste af verden
1999 Sparinvest Holding A/S bliver etableret med en bred aktionærkreds bestående af mere end 100 pengeinstitutter, pensionskasser, forsikringsselskaber og af medlemmerne i Sparinvest-foreningerne
1997 Sparinvest fusionerer med Andelsinvest
1992 Efter Unibank-koncernen blev dannet i 1990 via en fusion mellem Privatbanken, Sparekassen SDS og Andelsbanken, fissionerer Sparinvest i 1992 fra PRIVATinvest for at kunne gå egne veje
1989 Sparinvest fusionerer med PRIVATinvest
1982 Sparinvest kunne som den første investeringsforening i Danmark tilbyde sine investorer at investere i udenlandske aktier
1968 Sparinvest blev etableret af en kreds af sparekasser

Direktion

Jørgen Søgaard-Andersen
Jørgen Søgaard-Andersen

Adm. direktør i Sparinvest Holdings SE

Niels Solon
Niels Solon

Direktør i Sparinvest S.A. og filialbestyrer i ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg

Jacob Nordby Christensen
Jacob Nordby Christensen

Direktør i Sparinvest S.A.

Thomas Gunnarsson
Thomas Gunnarsson
Direktør i Sparinvest S.A.

Henrik Lind-Grønbæk
Henrik Lind-Grønbæk
Direktør i Sparinvest S.A.

Lise Bøgelund
Lise Bøgelund
Direktør i Sparinvest S.A.

Lars Højberg
Lars Højberg
Direktør i Sparinvest S.A.

Koncernens bestyrelse

 • Michael Rasmussen, CEO i Nykredit (formand)
 • Klaus Skjødt, Adm. direktør i Sparekassen Kronjylland (næstformand)
 • Peter Kjærgaard, Head of Asset Management i Nykredit
 • Camilla Holm, CEO i Totalkredit
 • Palle Nordahl, Head of Group Finance i Nykredit
 • Jan Pedersen, Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank
 • Jan Ulsø Madsen, Adm. direktør i Vestjysk Bank
 • David Sander Hjortsø, Underdirektør, Jura Erhverv i Nykredit

Foreningens bestyrelse

Torben Nielsen
Formand

Indtrådt i bestyrelsen 31.03.2011 og er siden genvalgt.

Torben Nielsen har været medlem af Nationalbankens direktion siden 1. maj 1996 og fratrådte den 1. april 2011.

Torben Nielsen er indtrådt i en række bestyrelser som fx næstformand i Tryg A/S og Tryg Forsikring A/S. Han er desuden bestyrelsesmedlem i Sampension Administrationsselskab A/S og Sampension Livsforsikring A/S.

Torben Nielsen har fra sit virke som tidligere Nationalbankdirektør og bestyrelsesposter særlige kompetencer inden for finansiel virksomhed og risikostyring, mikro- og makroøkonomiske forhold, strategisk ledelse og bestyrelsesarbejde.

 

 

Ledelseshverv:

Formand for bestyrelsen for:

 • Investeringsforeningen Sparinvest
 • Kapitalforeningen Tryg Invest Funds
 • Museum Sydøstdanmark
 • Vordingborg Borg Fond
 • Ny Holmegaard Fonden 

Næstformand for bestyrelsen for:

 • Tryg A/S
 • Tryg Forsikring A/S

Medlem af bestyrelsen for:

 • Sampension Administrationsselskab A/S
 • Sampension Livsforsikring A/S
 • Sømandsstiftelsen Bombebøssen
Peter Reedtz

Indtrådt i bestyrelsen 31.03.2011 og er siden genvalgt. 

Peter Reedtz er uddannet cand.merc. i finansiering og er indehaver af og direktør i Asset Allocation Instituttet, der er en uvildig konsulent- og rådgivningsvirksomhed. Asset Allocation Instituttet beskæftiger sig med kapitalforvaltning og investeringsrådgivning under tilsyn af Finanstilsynet.

Peter Reedtz har en omfattende ledelseserfaring fra den finansielle sektor og har tidligere beklædt stillinger som direktør, investeringsdirektør og fonds- og likviditetschef i pengeinstitutsektoren. Peter Reedtz har mangeårig erfaring fra bestyrelsesarbejde i den finansielle sektor, herunder investeringsforeninger, fondsmæglerselskaber og liv- og pensionsforsikringsselskaber.

Peter Reedtz er desuden censor på Copenhagen Business School og på Århus Universitet.

Peter Reedtz har særlig viden om finansiel virksomhed, herunder om risikostyring, investeringsmæssig indsigt herunder viden om strategisk aktivfordeling, viden om mikro- og makroøkonomiske forhold, om strategisk ledelse samt om bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Ledelseshverv:

Formand for bestyrelsen for:

 • Monyx Asset Management AB, Stockholm
 • Private Global Property GP ApS
 • Nordic Fund Services S.A., Luxembourg

Næstformand for bestyrelsen for:

 • Investeringsforeningen Sparinvest 

Medlem af bestyrelsen for:

 • Monyx Fund SICAV, Luxembourg
 • Newcap Holding A/S
 • TG Partners VI P/S
 • TG Partners VI P/S Holding
 • Thylander Gruppen A/S
 • Hjerta Värdepapperservice AB, Stockholm
 • Hjerta Norden AB, Stockholm
 • Core Bolig IX KAS
 • Hypoteket A/S

Direktør for:

 • Asset Allocation Instituttet
 • Reedtz Invest ApSJohannes Lund Andersen

Johannes Lund Andersen er uddannet cand.mag., og arbejder som ekstern lektor ved Aalborg Universitet, Institut for Statskundskab.

Johannes Lund Andersen har som samfundsforsker og som led i sine ansættelsesforhold ved Aalborg Universitet udgivet talrige publikationer.

Johannes Lund Andersen har siddet i bestyrelsen i Investeringsforeningen EgnsINVEST siden 2006, heraf siden 2008 som formand, hvilken han fratrådte i forbindelse med Investeringsforeningen EgnsINVESTs fusion med Investeringsforeningen Sparinvest i foråret 2011.

Johannes Lund Andersen har særlig viden om generelle samfunds – og markedsmæssige forhold, om kommunikation og marketing og om bestyrelsesarbejde i investeringsforeninger.

Ledelseshverv:

Formand for bestyrelsen for:

 • Teater Nordkraft, Aalborg

Medlem af bestyrelsen for:

 • Investeringsforeningen Sparinvest
Peter Bache Vognbjerg

Peter Bache Vognbjerg er cand. polit. og har siden 1980 været beskæftiget i den finansielle sektor, bl.a. 8 år i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, 7 år i Pensionskassernes Administration(PKA) samt 21 år i Farmapension, hvor han var adm. direktør fra 2001 til 2016.

Peter Bache Vognbjerg har i en lang årrække været censor ved de erhvervsøkonomiske uddannelser på RUC, AUC og CBS samt medlem af skatteankenævn.

Peter Bache Vognbjergs primære kompetencer ligger inden for investering, skat og generel administration. Herudover har han været medlem af bestyrelser i produktionsvirksomheder, ejendomsselskaber samt i finansielle virksomheder – både som formand og bestyrelsesmedlem.

Peter Bache Vognbjerg har et indgående kendskab til Sparinvest koncernen, idet han i perioden fra 1999 til 2016 har været bestyrelsesmedlem i Sparinvest Holdings SE.

Peter Bache Vognbjerg har særlig viden om finansiel virksomhed, herunder om strategisk ledelse samt om bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Ledelseshverv:

Medlem af bestyrelsen for:

 • Investeringsforeningen Sparinvest
Lone Kjærgaard

Lone Kjærgaard

Lone Kjærgaard er uddannet cand.scient.oceon og ansat som finansdirektør i Arbejdernes Landsbank med ansvaret for likviditets- og finansområdet i banken. Hun er endvidere en del af bankens forretningsledelse.

Inden Lone Kjærgaard blev finansdirektør, var hun bankens cheføkonom med særlig fokus på dansk økonomi, boligmarkedet og boligfinansiering samt den finansielle udvikling.

Tidligere har Lone Kjærgaard arbejdet i Realkreditrådet (nu en del af Finans Danmark) samt otte år i Nationalbanken. Her arbejdede Lone Kjærgaard bl.a. med makroanalyse, risikostyring af statens gæld og til sidst som vikarierende leder af bankens kommunikationsafdeling.

Lone Kjærgaard har særlig viden om finansiel virksomhed, risikostyring, investeringer, makroøkonomi og markedsforhold samt bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Ledelseshverv:

Medlem af bestyrelsen for:

 • Sygeplejerskernes og Lægesekretærenes
 • Ejendomsaktieselskab
 • Ejendomsselskabet Dronningegården
 • Pensionskassen for Sygeplejersker og
 • Lægesekretærer
 • Investeringsforeningen Sparinvest

Medlem af:

 • Repræsentantskabet for Forenet Kredit

Finansdirektør i:

 • Arbejdernes Landsbank

 

Bestyrelsens arbejde i Investeringsforeningen Sparinvest

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparinvest har et årshjul, som sikrer, at eksempelvis politikker og retningslinjer løbende bliver gennemgået, så de altid stemmer overens med de faktiske forhold i foreningen.

Bestyrelsen mødes til fire ordinære bestyrelsesmøder årligt. På disse møder er følgende punkter fast på dagsordenen:

 • Rapportering om udvikling i afkast
 • Rapportering om udvikling i salg og formue
 • Rapportering fra Compliance
 • Rapportering fra Risk Management

Derudover bliver der en gang om året taget stilling til følgende punkter:

 • Evaluering af porteføljeforvaltning
 • Evaluering af distributionen
 • Evaluering af produktudbud, herunder målt på afkast, priser, formuegrundlag og investorinteresse
 • Fastlæggelse af omkostningsprocenter
 • Vurdering af administrationsselskabet
 • Vurdering af bestyrelsens kompetencer og deres arbejde det forgangne år.

Bestyrelsens sammensætning
Det er bestyrelsens rolle at varetage investorernes interesser i Investeringsforeningen Sparinvest. For at skabe størst mulig værdi for investorerne, har bestyrelsen fastlagt en række kvalifikationer og kompetencer, som skal være repræsenteret i den samlede bestyrelse. Det gælder blandt andet:

 • Kendskab til forholdene i investeringsforeninger
 • Kendskab til finansiel virksomhed generelt
 • Ledelsesmæssig erfaring
 • Indsigt i økonomiske og juridiske forhold
 • Markedsindsigt
 • Kommunikationsindsigt
 • International erfaring
 • Viden om generelle samfundsforhold

Derudover har bestyrelsen i overensstemmelse med loven fastlagt en politik for mangfoldighed i bestyrelsen. Den skal sikre, at der i udvælgelse og indstilling af nye kandidater til bestyrelsen bliver taget hensyn til fornyelse og behovet for mangfoldighed i forhold til eksempelvis international erfaring, køn og alder.

Administration og porteføljepleje
Det er bestyrelsens ansvar, at der er de nødvendige kompetencer til at varetage porteføljeplejen af foreningens afdelinger.

Bestyrelsen har delegeret den daglige ledelse og administration af foreningen til administrationsselskabet Sparinvest S.A., som varetager den daglige drift og porteføljepleje for foreningen.

Foreningens administrationsselskab, Sparinvest S.A., har et team af porteføljeforvaltere, som har kompetencerne til at varetage forvaltningen af foreningens afdelinger og investeringsstrategier, som fastlagt af bestyrelsen.

Bestyrelsen følger op på de enkelte afdelingers afkast på de kvartalsmæssige bestyrelsesmøder, hvor direktionen gennemgår og drøfter performance for hver enkelt afdeling med bestyrelsen. Der sker rapportering af både den langsigtede og kortsigtede performance, og der rapporteres i forhold til afdelingernes benchmark (sammenligningsindeks) og de eksisterende IFB-kategorier. Bestyrelsen vurderer således løbende, om porteføljeplejen varetages betryggende og om de nødvendige kompetencer er til rådighed.

Investeringsprodukter
Investeringsforeningen Sparinvest ønsker at kunne tilbyde en bred produktportefølje til investorerne. Det samlede produktudbud dækker derfor over aktivt forvaltede obligations- og aktieafdelinger, blandede afdelinger samt en række passivt forvaltede aktieafdelinger og en passivt forvaltet obligationsafdeling.

Hvis der skal tilføjes en ny afdeling til produktudbuddet, vurderer bestyrelsen først nøje, om der er de nødvendige ressourcer og kompetencer i porteføljeforvaltningen. Derudover bliver der blandt andet set på, hvilke investorer afdelingen er velegnet til, hvordan afdelingen kan distribueres, og hvordan afdelingen vil klare sig, baseret på historiske data. Derudover skal der af hensyn til investorerne være en indikation af, at den forventede formue i en ny afdeling vil nå et fastsat minimum inden for en kort periode, før beslutningen om afdelingens etablering faktisk træffes af bestyrelsen.

Mål for afkast
For de aktivt forvaltede afdelinger er målet at skabe et afkast, som er tilfredsstillende for investorerne set i forhold til afdelingens risiko.

For de passivt forvaltede afdelinger er målet derimod at opnå afkast- og risikoprofil som de valgte markedsindeks, og skabe et afkast, som afspejler udviklingen på det pågældende aktie- eller obligationsmarked med lavest mulig ”tracking error”, som er en indikation af, hvor meget afkastet afviger fra benchmarket.

Bestyrelsen holder løbende øje med udviklingen i afdelingernes afkast. I de tilfælde, en afdeling af den ene eller den anden grund ikke leverer et tilfredsstillende afkast, har bestyrelsen en politik for, hvordan der kan reageres med en række forskellige tiltag, der enten kan rette op på afdelingens afkast eller i sidste instans omdanne eller lukke afdelingen ned, hvis det vurderes, at det er i investorernes interesse.

Omkostninger
Det er kernen i bestyrelsen arbejde at varetage investorernes interesser bedst muligt, hvilket indebærer et stort fokus på afkast og omkostninger. Bestyrelsen tager løbende stilling til prissætningen af foreningens produkter og sikrer et passende omkostningsniveau i forhold til konkurrerende investeringsforeninger med samme kundegrupper.

Ansvarlig investering
I Investeringsforeningen Sparinvest er det at investere ansvarligt et centralt element i arbejdet for at skabe det bedste langsigtede afkast til investorerne. Det betyder for foreningens aktivt forvaltede afdelinger, at investeringsteamet ved vurderingen af et selskabs risici og muligheder, integrerer miljømæssige, sociale- og ledelsesmæssige overvejelser – de såkaldte ESG-faktorer (Environmental, Social, Governance) - i investeringsprocessen og deres potentielle indvirkning på selskabets værdi eller kreditværdighed over tid. Der er afdelinger, hvor målsætningen eller investeringsstrategien medfører, at ESG-kriterierne ikke kan integreres fuldt ud i investeringsprocessen, og i disse afdelinger integreres ansvarlig investering via aktivt ejerskab. 

Som et led i ansvarlig investering udøver Investeringsforeningen Sparinvest også såkaldt ”aktivt ejerskab”, når først der er investeret i et selskab og værdipapirerne ligger i en afdelings portefølje. Gennem dialog og kommunikation med selskaberne søger porteføljeforvaltere dels at øge værdiskabelsen og dels påvirke adfærden i en ansvarlig retning. Det sker bl.a. ved at stemme aktivt på generalforsamlinger og gennem målrettet dialog i overensstemmelse med de retningslinjer, der er udstukket af bestyrelsen. Disse retningslinjer skal sikre, at stemmerettighederne alene udøves til fordel for foreningen og i overensstemmelse med de fastsatte investeringsmål og investeringsstrategier.

Sparinvest har tilsluttet sig FN’s principper for ansvarlig investering og udarbejder årligt en rapport, der beskriver hvilke initiativer Sparinvest har iværksat i det forgangne år. Se mere - klik her. 

Se mere detaljeret beskrivelse af Sparinvests tilgang til ansvarlig investering - klik her.

 

Distribution og rådgivning
Foreningens administrationsselskab, Sparinvest S.A., har indgået samarbejds- og distributionsaftaler med en række danske pengeinstitutter om markedsføring, formidling og rådgivning om køb af foreningens investeringsbeviser. Foreningen benytter sig af mange forskellige pengeinstitutter. Ingen af disse har enkeltvis bestemmende indflydelse over foreningen eller foreningens administrationsselskab eller vice versa. Det betyder, at Investeringsforeningen Sparinvest er uafhængig og sikrer samtidig, at investeringsforeningens afdelinger udbydes til den størst mulige kreds af investorer.

Kommunikation og information til investorgruppen
Bestyrelsen har udarbejdet en kommunikationsstrategi for at sikre, at investorerne får information om foreningens afkast, risiko og priser samt anden relevant information, herunder bl.a. om oprettelsen af nye afdelinger og ydelser hos de samarbejdende pengeinstitutter.

Kommunikationsstrategien indgår som en del af forretningsmodellen og drøftes mindst en gang årligt.

Investorer
Investorkredsen i Investeringsforeningen Sparinvest er bred og dækker over såvel private som større institutionelle investorer, herunder pensionskasser, pengeinstitutter, almene boligorganisationer og kommuner.

Investorerne har stemmeret ved den årlige generalforsamling, der foregår elektronisk, og har således medindflydelse på blandt andet beslutning om ændringer i foreningens produktudbud, fusion eller afvikling af afdelinger, ændring af investeringspolitikker og valg af medlemmer til bestyrelse.

Depotbank

Alle investeringsforeninger har en depotbank. Depotbankens opgave er at opbevare investeringsforeningens værdipapirer og de kontanter, der ikke er investeret. Derudover har depotbanken også en række kontrolopgaver, som eksempelvis kontrol af de investeringer, som foreningen foretager og kontrol af om andelene i investeringsforeningen købes og sælges til de rigtige priser.

Investeringsforeningen Sparinvests depotbank er Nykredit Bank A/S, som er en af de største finansielle koncerner i Danmark. Du kan læse mere på nykredit.dk.

Som anført i prospektet for Investeringsforeningen Sparinvest har foreningens depotselskab videredelegeret opbevaringen af foreningens værdipapirer til Bank of New York Mellon, som kan have videredelegeret denne opgave til virksomheder på denne liste - download liste

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.