Yderligere nedsættelse af midlertidige indløsningsfradrag og emissionstillæg

27.04.2020

De usædvanlige markedsforhold på grund af udviklingen i situationen med Covid-19 virussen, som hidtil har påvirket afdelingerne i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex har stabiliseret sig yderligere i de forgangne uger, for så vidt angår obligationer. Derfor nedsættes de midlertidigt forhøjede emissionstillæg og indløsningsfradrag delvist for obligationsafdelingerne og de blandede afdelinger i disse to foreninger.

Se en samlet oversigt over de nye midlertidige emissionstillæg og indløsningsfradrag her