Yderligere nedsættelse af de midlertidige indløsningsfradrag og emissionstillæg

13.05.2020

De usædvanlige markedsforhold på grund af udviklingen i situationen med Covid –19 virussen, som hidtil har påvirket afdelingerne i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex har stabiliseret sig yderligere i de forgangne uger, for så vidt angår aktier og kreditobligationer. Derfor nedsættes de midlertidigt forhøjede emissionstillæg og indløsningsfradrag delvist for aktieafdelingerne og yderligere delvist for kreditobligationsafdelingerne og de blandede afdelinger.

Se en samlet oversigt over de nye midlertidige emissionstillæg og indløsningsfradrag her.