Yderligere nedsættelse af de midlertidige indløsningsfradrag og emissionstillæg

13.05.2020

De usædvanlige markedsforhold på grund af udviklingen i situationen med Covid –19 virussen, som hidtil har påvirket afdelingerne i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex har stabiliseret sig yderligere i de forgangne uger, for så vidt angår aktier og kreditobligationer. Derfor nedsættes de midlertidigt forhøjede emissionstillæg og indløsningsfradrag delvist for aktieafdelingerne og yderligere delvist for kreditobligationsafdelingerne og de blandede afdelinger.

Se en samlet oversigt over de nye midlertidige emissionstillæg og indløsningsfradrag her.

 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.