Webinar om etisk investering

04.07.2018
Invester globalt, bæredygtigt og billigt med den nye fond ’Sparindex Globale aktier – etik.

”Den nye fond ’Sparindex Globale aktier – etik’ er ideel for investorer, som vil følge et bredt globalt aktieindeks og samtidig være sikker på, at man ikke sætter ens penge i virksomheder, der opfører sig uetisk eller uansvarligt. Og da det er en indeksfond, ligger den årlige omkostningsprocent (ÅOP) helt nede på 0,58 pct.”

Det fortæller porteføljeforvalter i Sparinvest Lars Toft Jensen i et webinar for Nordnet, som der linkes til i denne artikel. 

I webinaret fortæller Lars Toft Jensen både om den høje vækst i passive fonde, om hvordan man tracker eller skygger et indeks og så endelig om principperne bag den nye fond.

Find hele webinaret om etisk investering

 

Høj vækst i passiv investering

Passiv investering handler om at følge et indeks til meget lave omkostninger. Investeringsformen dækker omtrent en tredjedel af hele investeringsmarkedet i USA og vokser også kraftigt i Danmark, hvor det dog fortsat er ca. en tiendedel af markedet.

Sparindex indeksfonde har oplevet en stor vækst på ca. 30 pct. om året de seneste fem år og er i dag Danmarks største på området. Sparindex forvalter ca. 12,8 mia. kr. fordelt på 16 aktiefonde, en obligationsfond og tre blandende fonde med både aktier og obligationer.

Når man investerer passivt, handler det om at følge et bestemt indeks – afkastet skal hverken ligger over eller under udviklingen i indekset. Det gælder også den nye etik-fond. 

Det indeks vi følger er MSCI All Country World Index (ACWI), der indeholder 2783 selskaber fordelt på 11 sektorer og 48 lande. Det vil være alt for dyrt at købe samtlige aktier i indekset, og derfor består fonden aktuelt af ca. 250 aktier. 

Sparindex bruger en global aktiemodel, der på baggrund af korrelationer fortæller, hvilke aktier vi kan nøjes med at købe for at følge indekset, og derfor er de ca. 10 pct. af aktierne i indekset nok til at skygge hele indekset ganske tæt.

 

Etisk screening af MSCI All Country World Index

Den etiske tilgang er implementeret via en etiske screening, der gør, at vi har screenet 142 selskaber fra eller ca. seks pct. af indekset samlede markedsværdi. Det giver en afvigelse i forhold til hele MSCI-indekset. Fonden følger dog alligevel hele indekset.

Ved at bruge den samme viden der ligger i den globale aktiemodel, som gør, at vi kan begrænse os til at kun at have ca. en tiendedel af aktierne i indekset for at skygge det, kan vi erstatte de selskaber, som er screenet fra, med andre investeringer, der risikomæssigt ligner. Det betyder, at vi forsøger at komme så tæt som muligt på det oprindelige benchmark på trods af, at vi ikke må investere i de 142 selskaber, som er valgt fra. 

”Vi prøver at følge det oprindelige benchmark, bare under den forudsætning at der er en del af investeringsuniverset, som ikke er tilgængeligt,” siger Lars Toft Jensen.
”Og det betyder, at en eventuel afvigelse fra indekset primært vil skyldes den etiske screening”, uddyber han.

 

Den nye etiske fond screener for disse faktorer:

1) Vi screener i første omgang for kontroversielle våben – som vi også gør i alle andre fonde i Sparindex. Det er f.eks. klyngebomber og kemiske våben.


2)
Derefter screener vi for FN’s Global Compact, der har opstillet 10 generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar.  Der kan f.eks. være tale om brud på regler for menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljøet og korruption. Er der bekræftede rapporter om, at et selskab bryder med disse regler, så udelukker vi selskabet. Screeningen sker i samarbejde med ISS-Ethix.

3) Den tredje screening er for ESG, der står for miljømæssig ansvarlighed, social ansvarlighed og ledelsesmæssig ansvarlighed. Her bruger vi data fra MSCI, der rangordener selskaber inden for hver sektor fra AAA i toppen til CCC i bunden. Her vælger vi alle selskaber fra med CCC-rating.

Fonden udøver også aktivt ejerskab i de selskaber, vi har investeret i for at styrke den langsigtede værdiskabelse i selskaberne. Og som passiv investor er vi typisk en langsigtet investor. Vi bruger vores stemmeret på selskabernes generalforsamlinger og har også dialog med selskaber, hvis der er antydninger af brud på de regler, der screenes for. 

Ved bekræftede brud vil selskabet i overensstemmelse med reglerne blive screenet fra. Der stemmes på alle positioner, hvor investeringen i selskabet er på over en million euro samlet set i alle Sparinvest-fonde.

Find hele webinaret om etisk investering


 

Ansvarlig investering i Sparinvest

I Sparinvest er det at investere ansvarligt et helt centralt element i vores arbejde for at skabe det bedste langsigtede afkast til vores investorer.

Læs om ansvarlig investering  

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.