Vi sænker priserne

07.09.2020
Gældende fra i dag 7. september 2020 justerer vi priserne i næsten alle vores afdelinger i Sparinvest. Det sker for at stå endnu stærkere i konkurrencen – også på pris – og for at få en mere markedskonform prisstruktur.

Prisjusteringen sker ved, at vi bl.a. afskaffer administrationsomkostningerne ved emission og indløsning. Derudover sænker vi de løbende omkostninger på en lang række afdelinger. Samlet set betyder det, at ÅOP falder i afdelingerne. I nogle afdelinger er der tale om et markant fald.

Omkostningerne på de danske obligationsafdelinger samt MIX Minimum / Lav Risiko blev allerede sat ned 1. december 2019, og nu er tiden kommet til de øvrige afdelinger.

Vi har med virkning fra dags dato opdateret prospekterne for de enkelte afdelinger.

Prisjusteringen er et resultat af de skalafordele, sammenlægningen med Nykredit giver, og som betyder, at vi kan levere formue- og investeringsprodukter mere effektivt og til mere konkurrencedygtige priser. Sammenlægningen giver os mulighed for at administrere afdelingerne mere effektivt, og disse besparelser skal naturligvis komme investorerne til gavn.