Value Japan sammenlægges med Value Aktier

31.03.2014
På den elektroniske generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest blev bestyrelsens forslag om at fusionere afdelingerne Value Japan og Value aktier vedtaget.
Fusionen betyder, at Value Japan lægges ind under den globale aktieafdeling Value Aktier og dermed ophører med at eksistere som selvstændig investeringsafdeling. Alle investorer i Value Japan blev den 3. marts pr. brev orienteret om de praktiske detaljer i fusionen. De eksisterende investorer i Value Aktier er uberørte af fusionen og skal derfor ikke foretage sig noget. Fusionen forventes endeligt gennemført i juni, når den er godkendt af de relevante myndigheder.

Vil du vide mere om fusionen og det videre forløb frem den endelige godkendelse, kan du finde yderligere information her, hvor du også kan læse det brev, der er sendt til de berørte investorer.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.