Value Japan fusioneres med Value Aktier

05.03.2014
På den ordinære generalforsamling den 28. marts 2014 fremsætter bestyrelsen forslag om, at afdelingen Value Japan bliver fusioneret med afdelingen Value Aktier i en skattepligtig fusion. Hvis fusionen bliver vedtaget, vil Value Aktier være den fortsættende afdeling, og investorerne i Value Japan vil få ombyttet deres investeringsbeviser til beviser i Value Aktier.
Ombytningen af investeringsbeviser fra afdelingen Value Japan til investeringsbeviser i afdelingen Value Aktier forventes at finde sted den 12. juni 2014 under forudsætning af, at fusionen vedtages på generalforsamlingen og efterfølgende godkendes af Finanstilsynet.

Baggrund for forslaget om fusion

Afdelingen Value Japan har desværre ikke haft den ønskede interesse hos investorerne. Det har bl.a. betydet, at afdelingens formue under forvaltning er lavere end forventet, hvilket gør det vanskeligt at investere med tilstrækkelig bredde. Bestyrelsen ønsker derfor at udvide investeringsrammerne ved at fusionere afdelingen med afdelingen Value Aktier, som har samme investeringsstrategi, men investerer i aktier i hele verden. Du kan læse mere om baggrunden for fusionen i bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse her.

Dette brev om fusionen er fremsendt til alle navnenoterede investorer i afdelingen Value Japan. Hvis du er tvivl om, hvordan du er stillet, kan du evt. kontakte din rådgiver i dit pengeinstitut, som kan hjælpe dig.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.