Forventet omdannelse af Value Bonds 2017 Udb. KL

05.10.2017
På den ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest den 13. september 2017, blev der vedtaget ændring af navn og investeringsstrategi, i afdelingen Sparinvest Value Bonds 2017 Udb. KL.

Under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse, forventes afdelingen fra december 2017 at investere i virksomhedsobligationer med kortere løbetid (3-5 år) inden for High Yield segmentet, og ændre navn til Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL.

Indløsningsfradrag
For investorer, som ikke ønsker at forblive investeret i afdeling, er det muligt at sælge deres beviser og få pengene ind på kontoen. Det vil være muligt frem til den 30. november 2017 mod et mindre indløsningsfradrag, jf. dog den forventede tidsplan nedenfor.

Oprindeligt ville indløsningsfradraget i forbindelse med tilbagesalg af beviserne blive nedsat til 0,55 % pr. den 30. juni 2017. Det er imidlertid blevet vedtaget, at nedsætte indløsningsfradraget til 0,30 % frem til den 31. oktober 2017, og derefter nedsætte det til 0,20 % fra den 31. oktober til den 30. november 2017.

Indløsningsfradraget forventes at blive sat op igen i forbindelse med implementering af den nye investeringsstrategi.

Forventet tidsplan

  • Frem til den 31. oktober 2017: Indløsningsfradrag er 0,30 %
  • Den 31. oktober til den 30. november 2017: Indløsningsfradrag nedsættes til 0,20
  • Den 1. december 2017: Forventet implementering af den nye strategi

Der gøres opmærksom på, at ovenstående alene gennemføres, såfremt det vedtages af investorerne på en ekstraordinær generalsamling og efterfølgende godkendes af Finanstilsynet.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.