Value Bonds 2016 med udbytte

10.04.2013
Sparinvest lancerer den 15. april en ny udbyttebetalende afdeling for virksomhedsobligationer.
Obligationerne i afdelingen er målrettet dig, der ønsker en fast investering af din opsparing frem til 2016. Afdelingen giver en højere rente end på tilsvarende danske obligationer. Value Bonds 2016 Udb. er udbyttebetalende og kan derfor både benyttes af investorer, som investerer for pensionsmidler og frie midler.

Afdelingen er en attraktiv mulighed for at investere i et mix af virksomhedsobligationer med kort tid til udløb. Ved at tilpasse løbetiden på de underliggende virksomhedsobligationer i afdelingen vil renterisikoen falde, jo tættere man kommer på december 2016. Til gengæld bør man som investor være opmærksom på kreditrisikoen.

Afdelingen har første handelsdag den 15. april, og den kan med fordel betragtes som et ’køb og behold’-produkt, som beholdes til december 2016.

Du kan få mere at vide om afdelingen ved at kontakte en rådgiver i dit pengeinstitut eller læse afdelingens prospekt her eller faktaark her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.