Valg i Italien; Sejr til 5-stjerne-bevægelsen kan måske bringe Italien på ret kurs

06.03.2018
Sparinvests chefstrateg David Bakkegaard Karsbøls kommentar til søndagens valg i Italien
Efter søndagens valg i Italien står det klart, at 5-stjerne-bevægelsen er den store vinder med omkring 37 pct. af stemmerne. Den anden store vinder var Lega Nord (nu blot Lega), som gik frem til 19 pct. af stemmerne, og dermed er vokset ud af lillebror-rollen over for den traditionelle samarbejdspartner, Forza Italia, som kun fik omkring 16 pct. af stemmerne. De to sidstnævnte gik til valg med et løfte om at stå sammen, men grundet vælgerkonstellationen og specielt 5-stjerne-bevægelsens store fremgang spekuleres der nu i, at Lega vil bryde sit løfte over for Forza Italia for at danne regering med 5-stjerne-bevægelsen.
 
En meget stor andel af 5-stjerne-bevægelsen politikere er uprøvede, hvilket samtidig er årsagen til dens succes. Bevægelsen startede som et protestparti og som en modreaktion på, hvad mange italienske vælgere opfattede som uduelige og korrupte politikere i de traditionelle partier. Italiensk økonomi er præget af meget lav vækst, idet bruttonationalproduktet de seneste ti år i gennemsnit er faldet med 0,5 pct. årligt. Samtidig opererer staten stadig med budgetunderskud på grænsen til de tilladte 3 pct. og en gæld i forhold til bruttonationalproduktet på 131 pct. 
 
Disse udfordringer skal håndteres af den kommende regering, og frygten har været, at en regering ledet af 5-stjerne-bevægelsen ikke ville rumme den fornødne kompetence til at øge væksten og reducere den stadig ret høje, italienske arbejdsløshed. Imidlertid har bevægelsen, som stiftedes allerede i 2009 haft tid til at modnes politisk, og allerede i valgkampen er budskaberne blevet modereret for at kunne tiltrække bredere vælgermasser. Således indgik en afstemning om Italiens tilhørsforhold til EU ikke på bevægelsens 20-punkts-program i valgkampen. 
 
En koalition mellem 5-stjerne-bevægelsen og Lega virker mest sandsynlig på nuværende tidspunkt, og disse to partier har flere fælles mærkesager, end man måske umiddelbart skulle tro. Begge partier er protestpartier, hvis mandat hviler på vælgernes mistillid til centrisme (både inden for Italien og i forhold til EU). Selvom begge partier har haft udpræget EU-modstand som kardinalpunkter, har de moderet sig til mere EU-skeptiske standpunkter. Begge partier er erklærede modstandere af den syndflod af regulering, som skiftende regeringer i Rom har udsat italiensk erhvervsliv for, og begge partier ønsker at sænke skatten for specielt erhvervslivet.

Min vurdering er, at valget faktisk godt kan være med til at bringe Italien på ret kurs. Nok har 5-stjerne-bevægelsen i sine programpunkter været tilbageholdende med at anvise finansiering til sine forslag, men i sammenligning med øvrige italienske partier er bevægelsens programpunkter ikke mindre gennemtænkte. Desuden vil Legas økonomiske politik, hvis en koalition indgås, være en stabiliserende faktor.

Markedsreaktionerne har da også været afdæmpede – både på Europæisk plan og på italiensk plan. Faktisk kunne man formentlig ikke skelne markeds-reaktionerne fra en nærmest hvilken som helst anden handelsdag. Det er min vurdering, at de samme mekanismer er på spil, som med Brexit-afstemningen og valget af Donald Trump: medierne viderekolporterer en forestilling om, at en afvigelse fra de traditionelle partier (som faktisk er skyldige i de pauvre, italienske resultater) vil være en mindre katastrofe. Men efter valget reagerer markedet ikke nævneværdigt, fordi vurderingen blandt markedsdeltagere er, at situationen er uændret eller måske endda bedre end før.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.