Vær varsom med danske aktier

30.04.2018
”I løbet af de seneste 50 år har danske aktier leveret et fænomenalt afkast på i gennemsnit 12,6 pct. (inklusive dividender) om året. Meget få aktiemarkeder har leveret afkast på et så højt niveau over så lang tid. I danske kroner har MSCI World (verdensmarkedsindekset) leveret et afkast på 9,1 pct. over samme periode, og MSCI USA har leveret 9,7 pct.” Det skriver chefstrateg i Sparinvest, David Bakkegaard Karlsbøl, i hans seneste kommentar i Jyllands-Posten.

 

Han påpeger, at så solidt merafkast over så lang en periode naturligvis har medført en stor fanskare, og det er da også vanskeligt at overbevise nyslåede aktiemillionærer om, at de har handlet ubesindigt ved at investere i danske aktier. Men ser vi nærmere på, hvordan afkastet har været genereret, er det måske ikke åbenlyst, at de har været dygtige frem for heldige.

Han advarer om, at de fremtidige afkast af danske aktier i meget stort omfang vil være afhængige af ganske få aktiers forretningsmodeller. Langsigtede investorer bør spørge sig selv, om det er en risiko, som er værd at løbe. Dertil kommer, at de nuværende investorer skal kunne finde fremtidige investorer, som er villige til at give endnu højere priser for nogle af verdens allerede dyreste aktier.

”Aktieinvestorer bør derfor være varsomme med investeringer i danske aktier. De vil efter min vurdering være bedst tjent med at sprede deres porteføljer, så disse også indeholder europæiske aktier og aktier i Emerging Markets, som stadig er relativt billige”, anbefaler chefstrategen i Sparinvest.

Læs hele kommentaren her:

https://finans.dk/investor/ECE10553152/de-danske-aktiedroemme-kan-sagtens-briste?ctxref=forside

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.