Usikkerhed skabte store udsving

20.04.2018
På trods af en fantastisk start på året med stigende kurser i januar, sluttede verdens aktiemarkeder første kvartal med et negativt afkast. Der opstod lidt turbulens i slutningen af januar, da højere end forventet lønvækst i USA fik obligationsrenterne til at stige.

Aktierne faldt, da investorerne var bekymrede for, at renterne skulle stige hurtigere, end økonomien kunne stå imod. Markederne stabiliserede sig i februar for igen at opleve lidt uro i marts, da frygten for en global handelskrig, efter at Trump varslede told på stål og aluminium, lagde en dæmper på optimismen.

I første kvartal faldt verdensindekset, MSCI World, derfor 3,5 pct., det europæiske indeks var nede med 4,3 pct. og ’emerging markets’-aktier tabte 0,9 pct. ’Value’-aktier fortsatte med at tabe terræn til vækstaktier - især i USA. Det havde væsentlig indflydelse på afkastet i vores ’value’-strategier.

Læs hele kvartalsrapporten for Value Aktier her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.