Markederne trækker på skuldrene over Trump-sejr

09.11.2016
Frygten for en Trump-sejr var på forhånd stor på de finansielle markeder, men lidt overraskende har den faktiske reaktion dagen derpå været ganske behersket. ”Business as usual” er det bedst dækkende begreb for udviklingen, lød det samstemmende fra tre eksperter fra Sparinvest på en nyligt afholdt online-update om USA-valget og markederne.
Nattens amerikanske valg har været imødeset med spænding, men i de første timer efter resultatet har markederne kun i meget behersket omfang reageret på udfaldet.
”Resultatet af valget har været overraskende i forhold til både meningsmålinger og prognoser, men ind til videre har markedsreaktionen – lidt overraskende - være meget behersket,” siger chefstrateg i Sparinvest David Bakkegaard Karsbøl.

På mange måder lader det med andre ord til, at det er business as usual på markedet, uddyber han:
”Vi har kun set små bevægelser i valuta, aktier og obligationer, og fjernede man datoangivelsen på kursgraferne, kunne man godt have forvekslet dagen i dag med en hvilken som helst anden dag. Undtagelsen er den mexicanske peso, som er faldet godt 10 % over for dollaren” siger han.

 

Republikansk dominans i amerikansk politik en fordel


David Bakkagaard Karsbøl
Chefstrateg og porteføljemanager på Mix- og Blendprodukter
Med Donald Trump som præsident og en kongres, der med nattens valgresultater er republikansk domineret, kan der rent faktisk været relativt gode nyheder i vente for markederne – på trods af snak om mere protektionisme og handelsbarrierer.

”Trump vil gerne beskytte de amerikanske arbejdere, og markedet har ikke set med milde øjne på hans tanker om at sætte hindringer op for samhandel og udflytning af arbejdspladser. Men indtil videre har investorerne is i maven, bl.a. fordi der internt i det republikanske parti er kræfter, der vil forhindre de meste vidtrækkende tiltag,” siger David Bakkegaard Karbøl.

En anden positiv ting for aktiemarkederne kan være Trumps syn på skattepolitikken, hvor der kan være store lempelser på vej.

”Under valgkampen har Trump proklameret, at han vil sænke selskabsskatten fra de nuværende 35 % til 15 %. Set fra et investorsynspunkt er det gode nyheder for aktier, produktivitet og investeringer i USA. Og netop flertallet i kongressen gør det muligt at gennemføre,” siger han.

 

Stadig rentestigninger i vente

På obligationsmarkederne har reaktionen ligeledes været meget begrænset, og de amerikanske 10 års renter er stort set uændrede. Det samme gælder forventningerne til den korte rente.

”Rentemarkedernes reaktion indikerer ikke, at de planlagte renteforhøjelser bliver udskudt som følge at valgresultatet. En kraftig reaktion fra markedet kunne måske få centralbankchef Yellen til at træde på bremsen, men det er der intet, der tyder på, som det har udviklet sig indtil videre i markedet”, forklarer han.


Tæsk til Vestas, men positive vinde for dansk landbrug?

På det danske marked har Trumps sejr været hård ved Vestas-aktien, bl.a. fordi den kommende præsident ser negativt på støtte til vedvarende energi. Til gengæld kan der i Trumps tanker om at styrke forholdet til Rusland på længere sigt gemme sig en god nyhed for det danske landbrug – og dermed den danske økonomi.

”I modsætning til Hillary vil Trump arbejde for bedre relationer til Rusland, og det kan på længere sigt vise sig positivt for dansk landbrug, fordi man har lidt under de handelssanktioner, der er mellem EU og Rusland. Det kan gavne landbruget, de danske banker og dermed den danske økonomi,” påpeger David Bakkegaard Karsbøl.


Er Trump blot en non-event for investorerne?


Kristian Myrup Pedersen
Senior porteføljemanager danske obligationer
Seniorporteføljemanager for danske obligationer, Kristian Myrup Pedersen, mener også, at sejren til Donald Trump har været en non-event på obligationsmarkedet, hvor vi på de danske stats- og realkreditobligationer kun har set fald i renten på 0,01-0,02 procentpoint. 

”Man kunne også have troet, at danske kroner ville have fungeret som en sikker havn, men der har ikke været tegn på bevægelser mod danske kroner, som vi så efter Brexit-afstemningen.”

Aktiechef og deputy CIO Jens Moestrup Rasmussen noterede, at man natten til onsdag så store udsving i Fjernøsten med fald på omkring 5 %.

”Men ligesom på obligationer er det også blevet til en non-event på aktiemarkedet. Vi så, at markedet rettede sig hurtigt igen,” siger han.


Kun små fald i aktiefondene


Jens Moestrup Rasmussen
Aktiechef og deputy CIO
I en gennemgang af konsekvenserne for Sparinvests aktiefonde kunne Jens Moestrup Rasmussen kun konstatere relativt små udsving.

”Vores globale fonde var onsdag formiddag nede med 0,7 %, og vi har tabt 0,15 % i forhold til benchmark. Vores europæiske fonde var nede med 0,5 % og har tabt 0,15 % til benchmark.”

”Emerging markets faldt med 2,5 %, og vi faldt 2,2 %, så her vandt vi mod benchmark. Momentum Aktier er faldet 0,2 %, og her har vi vundet 0,2 % i forhold til benchmark. På det danske marked faldt vores fond 0,9 % og vi har tabt 0,7 % i forhold til benchmark. Det skyldes primært, at vi har set stigning i Novo og fald i Vestas,” siger han og fortsætter.

”Vi lavede stress-test op til valget i forhold til en sejr til enten Hillary Clinton eller Donald Trump, og det gav ikke anledning til at ændre vores porteføljer. Ser man på lidt længere sigt, er der spørgsmål om protektionisme, og det er også på den baggrund man skal se sejren til Donald Trump.”

”Hvis man ser på udviklingen de seneste to årstier har middelklassen i USA tabt terræn i forhold til de allerrigeste, og det er altså en af årsagerne,” påpeger Jens Moestrup Rasmussen og henviser til den såkaldte ”elefant”-graf fra Verdensbanken.

Den viser, at mens indkomsten hos de fattigste og rigeste er steget, så har indkomstudviklingen ligget på nul for middelklassen i industrilandene.

Øget protektionisme kan påvirke aktier, og Jens Moestrup Rasmussen bemærker her, at selskaberne i det brede amerikansk indeks SP 500 har en eksportandel på 40 %. Kommer der øget protektionisme, kan det give anledning til se længere ned i indekset på de lidt mindre selskaber.

”Jeg tror, at vi vil se en fortsat bevægelse fra aktier, der opfører sig som obligationer – bond proxies – og over mod andre aktier,” konkluderede Jens Moestrup Rasmussen.


 


Gik du glip af updaten med de tre eksperter?

Hør eller genhør update på "USA-valg dagen derpå"

Klik her »

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.