Udsigt til lavere inflation og renter

04.01.2019
Der begynder efterhånden at være en del skepsis mht. vækst og inflationsudsigterne for det kommende år. I både USA og eurozonen har vi set de langsigtede inflationsforventninger falde betydeligt i de seneste måneder. Fra udgangen af september er inflationsforventningen i USA faldet med hele 0,35 procentpoint til omkring 2,1 procentpoint, hvilket næsten er alarmerende for centralbanken.

Det skriver chefstrateg i Sparinvest, David Bakkegaard Karsbøl i hans seneste månedskommentar.

I eurozonen er der kun tale om et fald på omkring 0,15 procentpoint til godt 1,5 procentpoint, men dette bør også bekymre ECB, idet den ikke har foretaget sig andet end at udfase sit obligationsopkøbsprogram.

Det er min vurdering, at de første måneder af 2019 vil byde på skuffelser fra specielt den europæiske økonomi. Derfor vil faldet formentlig fortsætte, og af samme årsag skal man ikke blive overrasket over at se flere opkøbsprogrammer fra ECB.

Ser vi på de lange renter er udviklingen også præget af svækkede vækst- og inflationsudsigter. Den 10-årige amerikanske rente er faldet med 0,3 procentpoint alene i december. For de tyske statsobligationer er rentefaldet mere begrænset, men her er renten også allerede under 0,2 pct. Det kan ikke udelukkes, at vi i løbet af foråret kommer til at se negative 10-årige renter i Tyskland igen.

Læs hele kommentaren - klik herOm os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.