Månedskommentar: Udsigt til høj vækst i 2017

05.01.2017
For 2017 virker det sandsynligt, at USA kommer til at opleve en BNP-vækst, som er højere end i 2016, hvor vi formentlig vil have haft en vækst på omkring 2,1-2,3 %. Det skriver chefstrateg i Sparinvest David Bakkegaard Karsbøl i sin seneste månedkommentar.

Med kraftig medvind fra både finanspolitikken fra den kommende Trump-administra-tion og pengepolitikken, som ikke fuldt neutraliserer den in-flationære effekt fra finanspolitikken, vil amerikansk BNP-vækst kunne snige sig over 3 % i 2017.

Eurozonen vil opleve en BNP-vækst på niveau med 2016 – og måske endda en anelse højere, hvis ovenstående forvent-ninger til USA materialiserer sig. Dermed er min forventning til eurozonens BNP-vækst på 2 % i 2017. Mine forventninger er dermed betragteligt højere end resten af analytikerkorpset, som forventer en europæisk vækst i omegnen af 1,4 % i 2017.

Store forskelle i renterne

De efterhånden ret store forskellige på renteforventninger og renteniveauer mellem USA og Europa begynder at få indflydelse på EUR/USD-forholdet, som truer med at bryde under paritet (1.00) inden for få dage eller uger.

Ser vi på spændet mellem tyske og amerikanske renter på 10-årige statsobligationer, er det kørt ud til 225 bps., hvilket ikke er set større siden 1989. Samme tendens ses i det 5-årige rentespænd og forventninger til Fed’s og ECB’s renter over de kommende år.

Efter min mening er det farligt at forvente så store forskelle mellem disse to, store regioner, for det er vanskeligt at forestille sig, at europæiske ledere ikke på et eller andet tidspunkt træder i karakter (hvilket vi allerede ser tendens til i Tyskland). Det er også vanskeligt at forestille sig en situation, hvor det går betragteligt bedre i amerikansk økonomi, og hvor vi ikke også ville se større forbedringer i europæisk økonomi.

Alligevel er det min forventning, at EUR/USD vil være under pres over det kommende halve år, og vi først over sommeren (og dermed inde i den tyske valgkamp) kommer til at se en stærkere europæisk koordination af emigrationshåndteringen i EU.

På denne baggrund fastholder jeg som i sidste månedsrap-port, at man ikke bør have en undervægt til USA. Eksponering til amerikanske aktier vil kunne få gavn af både højere aktie-markeder i forventning om stimulus fra den kommende Trump-administration – men også fra en stærkere dollar (og svagere EUR).


Dette og meget mere kan du læse mere i månedskommentaren for december her

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.