Uændret skattestatus på Sparinvests akkumulerende aktiebaserede afdelinger

15.01.2020
For 2020 fastholdes den nuværende skattestatus for alle Sparinvest’s akkumulerende aktiebaserede afdelinger. Dermed kan ingen af vores akkumulerende aktiebaserede afdelinger indgå/købes via en Aktiesparekonto. Alle vores akkumulerende afdelinger kan fortsat indgå i investering under Virksomhedsskatteordningen.

Nye skatteregler fra og med 2020 giver mulighed for at ansøge om, at akkumulerende investeringsforeninger - hvor mere end halvdelen af midlerne placeres i aktier - kan ændre skattestatus, således at disse også vil være tilgængelige for Aktiesparekontoen. En ændret skattestatus vil imidlertid også have konsekvenser for beskatningen af privatpersoner, hvorfor Sparinvest har vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt IKKE at søge om ændret skattestatus.

Se listen over, hvilke Sparinvest/Sparindex afdelinger, der kan benyttes til aktiesparekontoen her