Uændret skattestatus på Sparinvests akkumulerende aktiebaserede afdelinger

15.01.2020
For 2020 fastholdes den nuværende skattestatus for alle Sparinvest’s akkumulerende aktiebaserede afdelinger. Dermed kan ingen af vores akkumulerende aktiebaserede afdelinger indgå/købes via en Aktiesparekonto. Alle vores akkumulerende afdelinger kan fortsat indgå i investering under Virksomhedsskatteordningen.

Nye skatteregler fra og med 2020 giver mulighed for at ansøge om, at akkumulerende investeringsforeninger - hvor mere end halvdelen af midlerne placeres i aktier - kan ændre skattestatus, således at disse også vil være tilgængelige for Aktiesparekontoen. En ændret skattestatus vil imidlertid også have konsekvenser for beskatningen af privatpersoner, hvorfor Sparinvest har vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt IKKE at søge om ændret skattestatus.

Se listen over, hvilke Sparinvest/Sparindex afdelinger, der kan benyttes til aktiesparekontoen her 

 

 

 


Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.