Trumps ståltold spøger på finansmarkedet

08.03.2018
"De ledende indikatorer nærmer sig en top, og da aktiemarkederne allerede har haft en dårlig start på marts måned, bør investorer berede sig på at skulle reducere deres taktiske allokeringer til aktier ved indgangen af april måned. Indtil videre må vi dog vente på yderligere data," skiver chefstrateg i Sparinvest, David Bakkegaard Karsbøl i hans kommentar for marts måned.

Efter nogle uger med frygt for højere inflation og hastigere stramning af pengepolitikken end først ventet, har renterne modereret sig i løbet af resten af februar. Selv de nøgletal, som har været moderat mere inflationære end ventet, har ikke haft nogen nævneværdig effekt på renterne. Reaktionen i rentemarkedet i starten af februar har derfor formentlig været en overreaktion.

David Bakkegaard Karsbøl mener, at en af årsagerne til det seneste fald i aktiemarkedet formentlig er, at Trump har annonceret konkrete forslag til en straftold på importeret stål, som han pga. lavere priser ser som unfair konkurrence til amerikansk industri. Forslaget blev oven i købet akkompagneret med udsagn om, at handelskrige er gode og lette at vinde. 

Blandt økonomer er der bred enighed om, at disse udtalelser er udtryk for galoperende økonomisk analfabetisme, og EU-kommissionen har da heller ikke forspildt chancen for at konkurrere med Trump ved at annoncere et potentielle modtræk i form af toldbarrierer, hvis Trumps forslag vedtages. Blandt europæiske aktier er specielt bilfabrikanterne ramt af udtalelserne fra Trump. 
      
Angående det italienske valg, så er det David Bakkegaard Karsbøls vurdering er, at valget faktisk godt kan være med til at bringe Italien på rettere kurs. Nok har 5-stjerne-bevægelsen i sine programpunkter været tilbageholdende med at anvise finansiering til sine forslag, men i sammenligning med øvrige italienske partier er bevægelsens programpunkter ikke mindre gennemtænkte. Desuden vil Legas økonomiske politik, hvis en koalition indgås, være en stabiliserende faktor.

Markedsreaktionerne har da også været afdæmpede – både på Europæisk plan og på italiensk plan. Faktisk kunne man formentlig ikke skelne markedsreaktionerne fra en nærmest hvilken som helst anden handelsdag.    

Læs månedskommentaren - klik her

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.