Trump-tweets om handelskrig er teatertorden

10.08.2018
I juli måned har der været flere zig-zag-meldinger fra Trump om handelspolitikken.

Som i så mange andre anliggende har markedet efterhånden vænnet sig til en stor grad af uforudsigelighed fra Trump i handelspolitikken. Antagelsen synes at være, at der sikkert kommer straftold på flere – specielt kinesiske varer – men at Kinas modsvar vil blive moderat og mere eller mindre har til formål i symbolsk forstand at undgå, at det kinesiske lederskab taber ansigt. Det skriver chefstrateg i Sparinvest, David Bakkegaard Karsbøl, i sin seneste månedskommentar.

Langt de fleste økonomer er fortsat enige om, at handelskrigen ikke give mening, men også at det samfundsøkonomiske tab ved de foreløbige tiltag er negligerbare. I virkeligheden lader det til, at den gængse opfattelse af handelskrisen er, at det er et stort teaterspil, som primært har til formål at vise Trumps vælgere, at han ’gør noget’ for dem (selvom de i mange tilfælde vil være de største tabere som følge af handelspartnernes reaktioner).

Euroen står over for fortsat svækkelse

Forudsigelser af valutabevægelser er for det meste futile, men som følge af forskelle mellem de amerikanske og europæiske økonomier vurderer jeg, at euroen fortsat står over for en svækkelse. Rentespændet favoriserer i stor grad den amerikanske dollar, og det er meget vanskeligt at forestille sig, at det billede skulle ændrer sig over de kommende seks måneder med den forestående deceleration i specielt europæisk økonomi samt forskellen mellem niveau og ændring i de ledende indikatorer fra OECD for de to regioner.

Læs hele kommentaren - klik her

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.