Til ethvert selskab knytter sig to værdier – den reelle værdi og børsværdien

25.11.2014
BusinessWatch Magazine, 20. november 2014, side 89

»Vi er value-investorer, som tænker langsigtet i et relativt kortsigtet marked. Vores investeringer bygger på en meget klar proces for, hvordan vi finder aktier, som er undervurderede, og vores grundtese er, at der til ethvert børsnoteret selskab knytter sig to værdier.
Deres faktiske værdi og så den værdi, deres aktier handles til på børsen. Og de to harmonerer ikke altid, hvilket man som value-investor kan udnytte.”, fortæller aktiechef i Sparinvest Jens Moestrup Rasmussen i et interview med FinansWatch.

Eksempelvis fortæller Jens Moestrup Rasmussen, at value-teamet i 2010 investerede i Western Digital, som er underleverandør til pc-industrien. I forbindelse med Apples lancering af den første iPad faldt Western Digitals aktie på få måneder fra 40 dollars til 25 dollars, fordi markedet mente, at virksomheden ikke kunne klare teknologirevolutionen. Men Sparinvests value-team vurderede, at der var tale om et omstillingsparat selskab, som både havde en markedsledende position og solide reserver, og valgte således at investere i aktien. Da både kurs og værdiansættelse havde normaliseret sig, solgte teamet aktien i januar 2014 til 89 dollars, svarende til en gevinst på 235 procent.

Læs hele interviewet her.


Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.