Sparinvest afskaffer tegningsprovision på alle børsnoterede afdelinger

03.10.2016
Sparinvest har med udgangen af tredje kvartal 2016 afskaffet tegningsprovisionen på samtlige afdelinger. Samtidig er det besluttet, at kurtage på handler i afdelingerne afskaffes, og omlægningerne gør det dermed billigere at være investor i Sparinvest
Mens tegningsprovisionen helt udgår på alle afdelinger, erstattes kurtagen af et administrationsgebyr på indløsninger og emissioner. Det bliver således de investorer, der ofte går ind og ud af en afdeling, som bliver påført de handelsomkostninger, de skaber.

Ændringerne betyder, at foreningerne i Sparinvest har opnået en samlet nedgang i ÅOP på 11 basispoint, i forhold til de satser der var gældende ved indgangen til 2015.

Ændringerne betyder ligeledes, at prospektet for Investeringsforeningen Sparinvest er opdateret. 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.