Svagt, men vedholdende opsving båret frem af forsigtighed

10.05.2019
Optimismen fortsatte i april måned, hvor MSCI World (EUR) leverede et afkast på knap 4 pct., mens de lange renter steg som følge af lidt højere inflationsforventninger.

I løbet af måneden så vi en række nøgletal fra eurozonen, som viste en konsoliderende tendens. Trods det forhold, at OECD’s ledende indikator for eurozonen fortsat udviser en faldende tendens, er der klare tegn på, at eurozonens nære fremtid nu ser bedre ud end først frygtet.

Det skriver chefstrateg i Sparinvest, David Bakkegaard Karsbøl i sin seneste månedskommentar.
 
Opsvingets længde og rentekurvens invertering har i de seneste måneder givet anledning til mange diskussioner og forventninger om en snarlig recession. Det er min klare opfattelse, at recessioners årsager er forskellige, og at specielt to på hinanden følgende recessioner næsten altid vil have to helt forskellige årsager, idet markedsaktørerne trods alt har den første i frisk erindring.

Hvis vi skal lede efter den kommende recessions mest sandsynlige årsag, skal denne formentlig findes i markedet for erhvervsobligationer, som har flyttet problemet over i virksomhedssektoren i stedet for i husholdningerne og bankerne.

Mange virksomheder er i dag dybt afhængige af fortsat lave renteniveauer og stor risikoappetit blandt investorer. Det har udmøntet sig i, at deres effektive rentebetalinger såvel som kreditspænd er i bund. Dertil kommer, at covenants (finansielle begrænsninger for obligationsudstederne) på en stor del af markedet nu er bekymrende afslappede, hvilket historisk har været en god indikator for, når markedet har været for optimistisk og grådigt.

Læs hele kommentaren her

 


Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.