Suspension af udvalgte afdelinger pga. fusion 22. og 23. marts 2018

22.03.2018
Jf. fondsbørsmeddelelse fra Investeringsforeningen Sparinvest den 19. marts omkring fusioner pr. den 21. marts 2018, er handlen med følgende andelsklasser er suspenderet på Nasdaq Copenhagen/handel via Market Maker, mens ombytningen gennemføres:
  • Lange Obligationer KL A/W (fortsættende andelsklasse i fusionen)
  • Value Aktier KL A/W (fortsættende andelsklasse i fusionen)
  • Mix Mellem Risiko KL A/W
  • Mix Høj Risiko KL A/W

Andelsklasserne Mix Mellem Risiko KL A/W og Mix Høj Risiko KL A/W suspenderes, fordi de fortsættende andelsklasser i fusionerne udgør en større andel af MIX Mellem Risiko og MIX Høj Risiko’s porteføljer, og det vil derfor ikke være muligt at beregne retvisende indre værdi.

Ovenstående andelsklasser vil være suspenderet på Nasdaq Copenhagen A/S/handel via Market Maker den 22. og 23. marts 2018. Alle andelsklasserne kan således handles igen den 26. marts 2018.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.