Suspension af to andelsklasser den 12. og 13. september 2018 pga. fusion

11.09.2018

Jf. tidligere fondsbørsmeddelelse fra Investeringsforeningen Sparinvest omkring fusion pr. den 14. september 2018, hvor ”Value Bonds 2018 Udb  KL A/W” fusioneres ind i ”Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL A/W”, er handlen med nedenstående andelsklasser suspenderet på Nasdaq Copenhagen/handel via Market Maker, mens ombytningen gennemføres:

  • Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL A ISIN DK0060530764
  • Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL W ISIN

DK0061027000Ovenstående andelsklasser vil være suspenderet på Nasdaq Copenhagen A/S/handel via Market Maker den 12. og 13. september 2018. Begge andelsklasser kan således handles igen den 14. september 2018.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.