Suspension af handel i tre MIX afdelinger

20.12.2017
Handel med nedenstående andelsklasser i tre MIX afdelinger vil være suspenderet den 21. december 2017 som følge af, at der gennemføres en corporate action til overflytning af investorer til en ny andelsklasse.

Suspensionen berører følgende andelsklasser:

Andelsklasse

ISIN

Sparinvest Mix Lav Risiko KL A

DK0060623189

Sparinvest Mix Lav Risiko KL W

DK0060820330

Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A

DK0060623262

Sparinvest MIX Mellem Risiko KL W

DK0060820413

Sparinvest Mix Høj Risiko KL A

DK0060623346

Sparinvest MIX Høj Risiko KL W

DK0060820686

Sparinvest Mix Lav Risiko KL A

DK0060623189

Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A

DK0060623262

Sparinvest Mix Høj Risiko KL A

DK0060623346

Suspensionen ophæves den 22. december 2017, hvor andelsklasserne igen kan handles på Nasdaq Copenhagen A/S og via Jyske Markets fsv de unoterede andelsklasser, fra den 22. december 2017. 

Læs fondsbørsmeddelesen her.

 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.