Suspension af afdelinger/andelsklasser i Sparinvest

18.03.2020
På grund af at de amerikanske futures igen er suspenderet pga. usædvanlige kursfald, suspenderes også de Sparinvest afdelinger/andelsklasser, som har størst eksponering mod det amerikanske marked.

For Sparinvest SICAV gælder, at gårsdagens fulde suspension alene opretholdes på de afdelinger/andelsklasser, der har størst eksponering mod det amerikanske marked, og resten kan handles igen, flere dog med forhøjet indløsningsfradrag. 

Se hvilke fonde det berører og det forhøjede indløsningsfradrag i de udsendte fondsbørsmeddelelser her.

 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.