Suspension af udvalgte afdelinger pga. fusion 4. og 5. april 2018

04.04.2018
Jf. tidligere fondsbørsmeddelelse fra Investeringsforeningen Sparinvest omkring fusioner pr. den 3. april 2018, er handlen med følgende fortsættende andelsklasser er suspenderet på Nasdaq Copenhagen/handel via Market Maker, mens ombytningen gennemføres:

Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Udb. KL A ISIN DK0060819324
Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Udb. KL W ISIN DK0060795391

Value Virksomhedsobligationer - Nye Markeder Udb. KL A ISIN DK0060819407
Value Virksomhedsobligationer - Nye Markeder Udb. KL W ISIN DK0060795474

Ovenstående andelsklasser vil være suspenderet på Nasdaq Copenhagen A/S/handel via Market Maker den 4. og 5. april 2018. Alle andelsklasserne kan således handles igen den 6. april 2018.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.