Suspension 26 juli 2018

26.07.2018
Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparindex og Sparinvest SICAV offentliggør, at indberetning af indre værdi for afdelingerne og andelsklasserne er udeblevet grundet tekniske problemer.
Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparindex og Sparinvest SICAV offentliggør, at indberetning af indre værdi for afdelingerne og andelsklasserne er udeblevet grundet tekniske problemer.
Handel med de berørte afdelinger/andelsklasser er derfor midlertidigt suspenderet.
Endvidere er handlen med unoterede afdelinger og andelsklasser (W-andelsklasser) ligeledes suspenderet læs mere her.

 

Der vil blive lagt en meddelelse på hjemmesiden, når suspensionerne ophæves, og det igen er muligt at beregne indre værdi.
Se endvidere offentliggjorte fondsbørsmeddelelser her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.