Suspension af handel med udvalgte afdelinger/andelsklasser - 16.03.2020

16.03.2020
På grund af store markedsbevægelser suspenderes priser i udvalgte afdelinger/ andelsklasser i Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparindex og Sparinvest SICAV.

Dette skyldes, at de amerikanske futures er suspenderet pga. usædvanlige kursfald, så derfor suspenderes de afdelinger, som har størst eksponering mod det amerikanske marked.

Se hvilke fonde det berører her i de udsendte fondsbørsmeddelelser