Suspension af handel med udvalgte afdelinger/andelsklasser i Sparinvest, Sparinvest SICAV og Sparindex

13.03.2020

På grund af store markedsbevægelser suspenderes priser midlertidigt i udvalgte afdelinger/ andelsklasser i Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparindex og Sparinvest SICAV.

Dette skyldes, at de amerikanske futures er suspenderet pga. usædvanlige kursstigninger, så derfor suspenderes de afdelinger, som har størst eksponering mod det amerikanske marked. 

Se hvilke fonde det berører her i de udsendte fondsbørsmeddelelser