Stor positiv effekt af Trumps skattereform

08.12.2017
"Det amerikanske senat vedtog i starten af december i store træk præsident Trumps skattereform, der i forvejen var godkendt af repræsentanternes hus. Endnu mangler de to huse at blive helt enige om forslagets detaljer, men dette må anses for petitesser, og i al væsentlighed kender vi nu til skattereformens indretning."

Det skriver chefstrateg i Sparinvest, David Bakkegaard Karsbøl, i hans seneste månedskommentar, hvor han gennemgår effekterne af reformen for både amerikansk økonomi samt den effekt lavere selskabsskatter kan få på de europæiske skatter.

David Bakkegaard Karsbøl, fremhæver, at reformen reducerer den amerikanske selskabsskat fra 35 til 20 pct. og de første estimater forlyder på, at mere end 80 pct. af amerikanerne vil komme til at se deres personlige skattebetalinger blive reduceret.

Bitcoins fortsætter den kraftige stigning
Månedskommentaren kommer også ind på fænomenet Bitcoin, som genererer flere og flere overskrifter, idet den elektroniske cryptovaluta ikke sjældent stiger med adskillige procent om dagen.

Sparinvests chefstrateg forudser at teknologien bag Bitcoin vil blive udbredt i den finansielle sektor
"Hvis vores nuværende monetære system, som domineres af USD, EUR, JPY osv. skal erstattes af en eller flere cryptovalutaer, kan bitcoins blive mangedoblet – selv fra de nuværende niveauer. At banker og mange andre øvrige, finansielle aktører i disse måneder bruger anseelige ressourcer på at kunne integrere – endsige forstå – cryptovalutaerne, vidner om, at teknologien (blockchain), som ligger bag disse vil blive integreret i den finansielle infrastruktur inden for en overskuelig fremtid."

Læs kommentaren - klik her


 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.