Støtte fra udsigt til handelsaftaler

12.03.2019
Aktiemarkedet fortsatte de gode takter i februar. En væsentlig faktor bag stigningen i aktier har været de venligere toner mellem præsident Donald Trump og præsident Xi Jinping. I slutningen af februar aflyste Donald Trump oven i købet en ellers planlagt forhøjelse af toldsatserne over for Kina i forventning om, at forhandlingerne om en handelsaftalen snarligt kunne afsluttes med et for ham tilfredsstillende resultat.

Aktiemarkedet ser ud til at have taget forskud på glæderne ved mindre handelspolitisk sabelraslen, men det er endnu ikke sikkert, at en aftale landes. Trump er kendt for at være utilregnelig, og han har nærmest gjort netop utilregneligheden til en dyd i sine forhandlinger. Kineserne kæmper med en svækket økonomi og høj gældsfaktor og har absolut ikke brug for mere straftold og flere problemer for deres eksport på nuværende tidspunkt. Desuden er der i bogstavlig forstand få mennesker på jorden, som har et større potentiale – qua deres store, personlige aktieposter – der kan høste et større potentiale ved indgåelsen af en handelaftale end Trump og hans administration.

Læs hele kommentaren - klik her

 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.