Stigende rente kan gavne små og oversete aktier

17.10.2016
Hvis renterne begynder at stige, og investorerne fortsætter med at flytte penge væk fra udbytte-aktier og brede markedsvægtede indeks, vil de sandsynligvis gå ind i aktier, der er mindre, mere oversete og mere attraktivt prissatte. Vi er godt positioneret i forhold til at drage fordel af fornyet investorinteresse for den slags aktier. Det er et af hovedpunkterne i den seneste kvartalsrapport fra teamet for valueaktier i Sparinvest.

Rapporten fortæller også, at de kommende måneder, og måske år,  sikkert vil byde på øjeblikke, hvor nyhedsstrømme relateret til Brexit-forhandlinger fører til udsving på aktiemarkedet i takt med at investorer forholder sig til udviklingen. For EU er dilemmaet, at en barsk afregning ikke gavner nogen, mens en for briterne mere generøs løsning kan opmuntre EU-skeptiske bevægelser i andre lande og føre til yderligere exits.

Læs hele kvartalsrapporten - klik her

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.