Stigende interesse for indeksinvestering i Sparinvest

13.11.2013
Indeksinvestering udgør fortsat en relativ lille andel af det danske investeringsforeningsmarked. Men inden for de seneste år har vi i Sparinvest INDEX oplevet stigende interesse og øget kundetilvækst i vores succesfulde indeksbaserede afdelinger. Det passive investeringsmiljø hos Sparinvest har tredoblet antallet af investorer inden for de seneste år.
Den øgede efterspørgsel efter produkterne i indeksuniverset kommer efter en periode, hvor såvel medier som investeringseksperter har sat fokus på styrkerne ved denne investeringstilgang. 

Sparinvest INDEX er Sparinvest rendyrkede, passivt forvaltede investeringsmiljø. Her udbyder vi 13 passive investeringsafdelinger, som tilsammen udgør Sparinvest INDEX, der er Danmarks billigste investeringsunivers.

Stor succes og anderkendelse
Sparinvest INDEX-afdelingerne har vundet flere priser i årenes løb. I 2011 blev vi f.eks. kåret som landets bedste investeringsforening målt på forholdet mellem afkast og omkostninger af analysebureauet Morningstar. Derudover har Sparinvest INDEX’ afdelinger modtaget Morningstar Fund Award i kategorien amerikanske aktier fire gange i løbet af de sidste fem år (2009, 2010, 2012 og 2013).

Indeksinvestering siden 2001
Sparinvest-koncernen har siden 2001 med stor succes kunnet tilbyde danske investorer en række forskellige indeksafdelinger, som til forskel for de øvrige aktivt forvaltede afdelinger i Sparinvest følger udviklingen i udvalgte markeds-indeks. Det giver dig som investor en billig investeringsstrategi, der er attraktiv målt på både omkostninger og afkast.

Læs mere om Sparinvest INDEX

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.