Status på suspensioner i Sparinvest

17.03.2020

For Investeringsforeningen Sparinvest gælder følgende:

Det er nu muligt at handle afdelinger/andelsklasser, der ikke er eksponeret til det amerikanske marked.

Flere afdelinger/andelsklasser dog med midlertidigt forhøjet indløsningsfradrag, idet spreadet mellem købs- og salgspriser på obligationer er væsentligt udvidet.

Se hvilke afdelinger (med tilhørende andelsklaser) det drejer sig om i udsendte fondsbørsmeddelelser.

For investeringsforeningen Sparinvest SICAV og Værdipapirfonden Sparindex gælder følgende:

Suspension af priser i alle afdelinger/andelsklasser opretholdes indtil videre.  

 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.