Status på suspensioner i Sparinvest

17.03.2020

For Investeringsforeningen Sparinvest gælder følgende:

Det er nu muligt at handle afdelinger/andelsklasser, der ikke er eksponeret til det amerikanske marked.

Flere afdelinger/andelsklasser dog med midlertidigt forhøjet indløsningsfradrag, idet spreadet mellem købs- og salgspriser på obligationer er væsentligt udvidet.

Se hvilke afdelinger (med tilhørende andelsklaser) det drejer sig om i udsendte fondsbørsmeddelelser.

For investeringsforeningen Sparinvest SICAV og Værdipapirfonden Sparindex gælder følgende:

Suspension af priser i alle afdelinger/andelsklasser opretholdes indtil videre.