Status på afdelingsfusioner

14.03.2018
Bliv opdateret på nye fusioner samt ændring af datoer på allerede godkendte afdelingsfusioner i 2018. Få et samlet overblik og læs mere om de enkelte fusioner på sparinvest.dk.

Bestyrelsen for Sparinvest SICAV har besluttet at gennemføre flg. afdelingsfusioner pr. 19. april 2018:

  • Sparinvest SICAV – Ethical High Yield Value Bonds fusionerer med Sparinvest-SICAV - Value Bonds-Global Ethical High Yield med sidstnævnte som den fortsættende 
  • Sparinvest SICAV – Emerging Market Corporate Value Bonds fusionerer med Sparinvest SICAV – Value Bonds-Emerging Market Corporates med sidstnævnte som den fortsættende

Fusionerne gennemføres som skattepligtige fusioner.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest besluttet, at fremsætte forslag på den ordinære generalforsamling den 17. april 2018 om fusion af:

  • Value Bonds 2018 Udb. KL A/W med Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Kort Løbetid KL A/W med sidstnævnte som den fortsættende

Det forventes, at fusionen gennemføres som en skattepligtig fusion, og at ombytningen til investeringsbeviser i den fortsættende afdeling sker i september 2018.

Fusionen er betinget af at den vedtages af investorerne i den ophørende afdeling på den ordinære generalforsamling den 17. april 2018 og efterfølgende godkendelse af Finanstilsynet.

Ændring af datoer for allerede godkendte fusioner i Investeringsforeningen Sparinvest

Datoerne på de godkendte fusioner i Investeringsforeningen Sparinvest er ændret fra den tidligere udmeldte dato 16. marts til hhv. 21. marts og 3. april 2018.

Se det samlede overblik over alle fusionerne og læs mere om de enkelte fusioner her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.