Stærkt kvartal for obligationer

19.05.2017
Første kvartal 2017 udviklede sig positivt for kreditinvestorerne. Som det fremgår af grafikken nedenfor, performede alle vores obligationsafdelinger godt, herunder også afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Med undtagelse af marts måned, som igen viste sig at blive en købsmulighed, gjorde markederne det fremragende. Vores globale strategier lå primært på niveau eller en anelse foran deres benchmarks, mens vores Emerging Markets-strategier ikke klarede sig ligeså godt som deres benchmarks.

Udsigt til stigende renter

Global vækst, præsident Donald Trumps politik samt rentesatser har været de primære makroøkonomiske overskrifter, der har flyttet kreditmarkederne i første kvartal 2017. De hollandske og franske valg har lettet markedets frygt for et EU-kollaps. Efter årevis med faldende og negative renter, er vi nu nået et stadie, hvor snakken falder på, hvornår renteforhøjelsen kommer, samt på størrelsen. Selv i Europa har vi haft antydningen af en potentiel renteforhøjelse, og det endda før ECB meldte en neddrosling af den lempelige pengepolitik, de har ført i årevis, ud.

Læs hele kvartalsrapporten - klik her


Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.