Stærkeste kvartal for aktier i fire år

04.04.2019
Første kvartal af 2019 var set med europæiske investorers øjne det stærkeste i fire år. MSCI World (i euro) gav et afkast på hele 14,7 pct. Marts gav et afkast på knap 3,0 pct. Også øvrige risikable aktivklasser som højrente erhvervsobligationer og ’emerging markets’-statsobligationer leverede meget høje afkast.

Ud over det stærke momentum fra årets første måneder var hovedårsagen til de stærke afkast formentlig, at både den amerikanske og europæiske centralbank mere eller mindre opgav ellers annoncerede, nært forestående stramninger af pengepolitikken. Det skete som reaktion på kraftigt faldende inflationsforventninger.

Det skriver chefstrateg i Sparinvest David Bakkegaard Karsbøl i sin seneste månedskommentar.

De ledende indikatorer fra OECD fortsætter med at falde i alle regioner. Dog ser det i eurozonen ud til, at det sker med lavere hastighed end tidligere, hvilket ofte vil indikere, at bunden er nært forestående – specielt hvis der ikke kommer revisioner af dataserierne, som indgår i eurozonens ledende indikator. 

Når David Bakkegaard Karsbøl spekulerer i, at bunden i den ledende indikator for eurozonen rykker tættere på, er det ud fra betragtningen om, at 

1) de ledende indikatorer i Europa allerede er faldet 14 måneder i træk
2) vores modeller for industriel produktion i Europa viser, at vi står over for en accelererende vækst i de kommende 12 måneder. 

Godt nok er væksten i Europas industrielle produktion på nuværende tidspunkt negativ, men vi bør – alt andet lige – kunne forvente svagt positive vækstrater ved indgangen til 2020. Tilsvarende viser modellerne, at vækstdecelerationen er allerværst i april-maj. Ledere i europæisk fremstillingsindustri, som allerede har sendt PMI-tallene (en toneangivende spørgeskemaundersøgelse) langt sydpå, vil således med stor sandsynlighed vejre morgenluft over de kommende to-tre måneder. 

Læs hele kommentaren her

 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.