Stærke kreditmarkeder i andet kvartal

11.07.2016
Kreditmarkederne havde et stærkt 2. kvartal, selvom juni blev svagere end de foregående måneder.

Ustabiliteten på markederne understøtter fortsat både high yield og investment grade, fordi der er tendens til, at investorerne søger ly for usikkerheden ved at flytte dele af deres investeringer i aktier til mere sikre virksomhedsobligationer som tillige understøttes af ECBs opkøbsprogram. Briternes beslutning om at forlade EU fik en ret afslappet modtagelse på kreditmarkederne. Det kan forklares ved, at mange kreditinvestorer forud for afstemningen havde øget kontantbeholdningen i forventning om at kunne gøre en række billige køb hvis det blev til en EU-udmeldelse - og at priserne næppe ville stige ved en EU-forbliven fordi de fleste alligevel regnede med det udfald. Da det officielle resultat var kendt, var mange kreditinvestorer derfor optaget af hvad de skulle købe, hvorfor det første markedsdyk hurtigt blev imødegået af en massiv købsinteresse.

Briternes beslutning om at forlade EU fik en relativt afslappet modtagelse på kreditmarkederne. Det kan formentlig forklares med, at investorerne så begrænset gevinstpotentiale i et ja til EU, men relativt store risici i et nej-udfald. Da det officielle resultat tikkede ind, var mange derfor optaget af, hvornår og hvordan de skulle fordele deres risiko, og derfor var det første markedsdyk hurtigt overstået på kreditmarkederne.

Læs Brev til investorerne - Value Bonds 2. kvartal 2016 - Klik her

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.