Spred risikoen med erhvervsobligationer

05.05.2017
"Erhvervsobligationer opfører sig afkast- og risikomæssigt forskelligt fra aktier og statsobligationer, hvilket bidrager med gode spredningsmæssige egenskaber (diversifikation) til en portefølje af blandede aktivklasser."

Det skriver seniorporteføljeforvalter i Sparinvest Michael Sandfort i sin faste kommentar på Investor. 

"Obligationer udstedt af erhvervsvirksomheder karakteriseret ved et forventet afkast som på den ene side er lavere, men også mere sikkert, end aktier - og på den anden side et forventet afkast som er højere, men også mere usikkert, end statsobligationer. Det betyder, at erhvervsobligationer i en række situationer opfører sig grundlæggende anderledes end de to øvrige aktivklasser."

Michael Sandfort beskriver også i kommentaren, hvordan erhvervsobligationer kan opføre sig i forhold til det franske valg.Læs her:https://finans.dk/investor/ECE9553795/spred-risikoen-med-erhvervsobligationer


Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.