Sparinvests value-strategi fejrer 20 års jubilæum

18.06.2018
Value-investering var for 20 år siden et relativt ukendt begreb i Danmark og resten af Europa, mens det var mere kendt og udbredt i USA.

Amerikaneren Benjamin Graham var ophavsmand til filosofien, og han udviklede sine teorier op igennem 30’erne og efter at have været vidne til boom på aktiemarkederne, krak på Wall Street og den store depression. Graham introducerede fundamentalanalyse af aktier og selskaberne bag, som vi kender det i dag. Vi har altid været inspireret af og været tro mod Benjamin Grahams grundlæggende tanker: altid at købe undervurderede solide selskaber, i form af aktiver eller indtjeningsevne.

Om Sparinvest Value

Vi har i dag ca. to mia. euro i strategierne samlet set, og vi har investorer både i Danmark og internationalt.
Henover årene har vores tro på det basale koncept ikke ændret sig. Man kan sige, at det næsten er ’helligt’ for os, således at vores investeringsproces tager afsæt i sunde og fornuftige principper, hvor kernen er at skabe værdi ved at analysere sig frem til - og investere - i aktier i de ønskede selskaber. Der, hvor udviklingen over årene virkelig kan ses, er på vores investeringsproces - hjertet i vores set-up. Bare tænk på de redskaber, vi har adgang til i vores daglige arbejde. Sidst i 1990’erne stod den på papirregnskaber, brevkorrespondance med selskaberne, fax-maskiner og hjemmesider med meget sparsom information. På kontoret stod den på papirhængemapper, HP12C lommeregnere og Bloomberg-terminaler. Siden dengang, er udviklingen gået slag i slag til det, vi kender i dag, hvor alt er digitalt lagret og med adgang til masser af data og informationer. Vores team er også vokset, så Sparinvest i dag har et af de længst siddende og mest erfarne teams i Europa, når det gælder value-investering, med mere end 100 års samlet investeringserfaring. Vi arbejder til stadighed med udviklingen af investeringsprocessen, hvor vores tilgang er, at den altid kan forbedres, og at der ikke findes en endelig version af vores investeringsproces. Vi skal og vil til stadighed udfordre os selv og prøve at gøre tingene smartere. Det er den selvindbyggede ’disruption’, vi har arbejdet med i mange år.

Sparinvest-fonde

  • Value Aktier (20 years)
  • Global Value in Luxembourg
  • Ethical Emerging Markets in Luxembourg
  • Ethical Global Value in Luxembourg
  • 2 x European Value (Lux/DK)
  • Emerging Markets Value in DK.
Sparinvest har i dag oparbejdet en historik på mere end 20 år som value-investorer, siden vi var med til at introducere investeringsstilen i Danmark sidst i 1990’erne. Timingen var ikke god, da vi startede. Det var midt i den såkaldte it-boble sidst i 1990’erne, hvor internetaktier var på de flestes læber. Mange investorer flokkedes om at investere i disse selskaber, mens value-investorer til gengæld var ude i kulden, indtil markederne vendte, og vi så voldsomme fald i kurserne på selvsamme selskaber. I de mere end 20 år, vi har arbejdet med value-fonde, er value-investering blevet erklæret død to gange for således at komme tilbage i live igen. Aktiemarkedet har altid udvist en særlig evne til at jagte kortsigtede trends, og gennem det seneste årti virker det til, at fokus er blevet endnu mere kortsigtet. Vi har som value-investorer altid forsøgt at kigge igennem kortsigtet støj og i stedet fokusere på værdierne på længere sigt. Value-investering kræver tålmodighed. Vi har holdt fast og er forblevet tro mod konceptet om at investere i undervurderede selskaber. Vi har således en fortsat tro på, at value-investering vil klare sig godt i fremtiden og stadig være et godt input i enhver allokering af aktiver. Vi har i årevis arbejdet efter mottoet ’langsigtet investering i en kortsigtet verden’, og det vil vi fortsætte med i årene, der kommer.

Jens Moestrup Rasmussen
Navn
Stilling
Fonde
Sektor
Baggrund
Erfaring
Jens Moestrup Rasmussen
Teamchef Value Aktier
Globale og europæiske
Energi & Materialer
M.Sc. Ecomomics, Københavns Universitet
Branche 27, Sparinvest 21
Kasper Billy Jacobsen
Navn
Stilling
Fonde
Sektor
Baggrund
Erfaring
Kasper Billy Jacobsen
Chefporteføljeforvalter
Globale og Emerging Markets
IT, Telecom & Emerging Markets
B.Sc. Ecomomics, Copenhagen Business School
Branche 24, Sparinvest 16
Per Kronborg Jensen
Navn
Stilling
Fonde
Sektor
Baggrund
Erfaring
Per Kronborg Jensen
Seniorporteføljemanager
Globale og europæiske
Industri, Forbrugsgoder & Developed Markets
M.Sc. Ecomomics, Aarhus Universitet
Branche 13, Sparinvest 13
David Orr
Navn
Stilling
Fonde
Sektor
Baggrund
Erfaring
David Orr
Seniorporteføljemanager
Globale og Emerging Markets
Health Care, Stabilt Forbrug, Forsyning & Emerging Markets
BA Law, Oxford, MA Advanced Japanese, Sheffield
Branche 14, Sparinvest 10
Jeroen Bresser
Navn
Stilling
Sektor

Baggrund
Erfaring
Jeroen Bresser
Porteføljemanager
Health Care, Stabilt forbrug, Forsyning & Developed Markets + Emerging Markets Financials
CFA, Japanese Language & Culture, Leiden University
Branche 18, Sparinvest 10
Lisbeth Søgaard Nielsen
Navn
Stilling
Sektor
Baggrund
Erfaring
Lisbeth Søgaard Nielsen
Porteføljemanager
Industri & Forbrugsgoder
M.Sc. Ecomomics, Copenhagen Business School
Branche 13, Sparinvest 7
Morten Rønnow Tandrup
Navn
Stilling
Sektor
Baggrund
Erfaring
Morten Rønnow Tandrup
Senioranalytiker
IT & Telecom
M.Sc. Ecomomics, Aarhus Universitet
Branche 12, Sparinvest 10
Mark Feasey
Navn
Stilling
Sektor
Baggrund
Erfaring
Mark Feasey
Senioranalytiker
Energi, Materialer & Developed Markets
CFA, MBA, UCLA Anderson School of Management
Branche 23, Sparinvest 1
Marco Schwennesen Orland
Navn
Stilling
Sektor
Baggrund
Erfaring
Marco Schwenneseb Orland
Analytiker
Industri & Forbrugsgoder
M.Sc. Finance, Copenhagen Business School
Branche 3, Sparinvest 3
Martin Stoltenberg Strøh
Navn
Stilling
Baggrund
Erfaring
Martin Stoltenberg Strøh
Studentanalytiker
Student, International Business, Copenhagen Business School
Branche 1, Sparinvest 1

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.