Sparinvests etiske tilgang vækker europæisk opsigt

24.01.2012
Finanswatch, Finansnyt, 23. januar 2011

Den internationale kapitalforvalter Sparinvest har nu taget skridtet fuldt ud i arbejdet med at integrere FN’s principper for ansvarlige investeringer.

Sparinvest har valgt at gå hele vejen og lade principperne gennemsyre den enkelte porteføljemanagers investeringsanalyse i stedet for eksempelvis at hyre en ekstern udbyder til opgaven eller at have en separat intern funktion.

Jacob Nordby Christensen, chef for ansvarlig investering i Sparinvest, siger: ”Vi har lagt ansvaret ud til den enkelte porteføljemanager. Nu er det simpelthen en integreret del af deres daglige arbejde, at de skal forholde sig til de her ting, inden de eventuelt trykker på køb-knappen.”

Det lå til højrebenet for den garvede value-investor Sparinvest at indarbejde FN’s principper som en del af selve investeringsprocessen. Det er ifølge Jacob Nordby Christensen i DNA’et på Sparinvests value-investorer først at se på risici og i næste række afkastpotentialet.

Sparinvests måde at arbejde med ansvarlig investering på har vakt interesse i Europa pga. et meget fundamentalt og pragmatisk fokus, og fordi det er de investeringsansvarlige, der har informationerne i beslutningssituationen. Men det er ikke kun i Europa, interessen har vist sig, også FN har udtrykt interesse.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.