Sparinvests danske filial er flyttet sammen med Nykredit Wealth Management

24.09.2020

Sparinvests danske filial, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg har i efteråret 2019 flyttet medarbejderne fra kontoret på Hvidesten i Taastrup ind hos Nykredit Wealth Management på adressen Under Krystallen 1, 1780 København. Dette er sket i forlængelse af, at Nykredit har overtaget 75 pct. af aktierne i Sparinvest.