Sparinvest underskriver erklæring om bæredygtighed i kreditvurderinger

26.05.2016
100 investorer, der repræsenterer over 16 billioner USD i kapital under forvaltning, og seks kreditvurderingsbureauer har underskrevet en erklæring med opbakning fra PRI om indarbejdelse af ESG-risici (environmental, social og governance - miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer) i kreditvurderinger.
Sparinvest har som den hidtil eneste danske kapitalforvalter underskrevet erklæringen, og chef ansvarlig investering Sparinvest Nichola Marshall siger:

"Vi underskrev erklæringen, fordi vi er enige i, at ESG-risici bør integreres i investeringsbeslutninger, og det gælder både for obligationer som aktier."


Nichola Marshall
Head of Responsible Investment

"Vi har allerede set PRI lancere initiativ med fokus på de globale børser, der er designet til at forbedre ESG-offentliggørelse blandt børsnoterede selskaber. Formålet er at fremme virksomheder, der udsteder aktier, til at være mere åbne om ES-risici og –muligheder.”

Nichola Marshall tilføjer, at det har været meget vellykket med nu 54 børser om bord, og hun konstaterer, at Sparinvest var også en tidlig fortaler for dette.

"Med dette nye initiativ, (Erklæring om ESG i Credit Ratings) er fokus på obligationer, hvilket giver en direkte forbindelse mellem ESG-risiko og kreditværdighed. Virksomheder og lande med bedre obligationsratings (svarende til lavere risiko) kommer til at låne penge på billigere vilkår. Så selvfølgelig, er det til gavn for dem at få gode ratings. Hvad vi tror som ansvarlige investorer er, at enhver risikoanalyse af at låne penge til et selskab også bør indeholde den økonomiske betydning af dette selskabs ESG-risici og -muligheder. På nuværende tidspunkt gør vi det i forbindelse med vores egen research, men når ratingbureauer også beder om ESG-oplysninger, vil virksomhederne være under mere pres for at levere det."

"At få ratingselskaberne til at integrere ESG-faktorer i deres vurderinger er med til at sikre, at ESG-risici bliver medtaget korrekt i beslutningsprocessen omkring en investering, og det vil øge investorernes tillid til kvaliteten og nytten af disse vurderinger."

To års program

Lanceringen af den nye erklæring om ESG i kreditvurderinger markerer starten på et toårigt program finansieret af Rockefeller Foundation, der skal bringe investorer og kreditvurderingsbureauer sammen i en serie af "ratings forum" rundt omkring i verden for at diskutere sammenhængen mellem ESG og kreditværdighed. Projektet er iværksat af PRI med støtte fra FN’s miljøorganisation, UNEP Inquiry, og et udvalg af PRI-underskrivere, som omfatter nogle af verdens største obligationsinvestorer.
"Kreditvurderingsbureauer er en afgørende del af puslespillet for at identificere systemiske ESG-risici i gæld kapitalmarkeder," siger Fiona Reynolds, administrerende direktør for PRI. 

"Ved at underskrive denne erklæring, vedgår disse organisationer deres forpligtelse til en mere systematisk og gennemsigtig inddragelse af bæredygtighed og forvaltningsmæssige faktorer i kreditvurderinger og analyse."

"Investorerne er meget opmærksomme på, hvordan ESG-faktorer betragtes i kreditvurderingsprocessen. Det fremgår klart af antallet af investorer, der har underskrevet denne erklæring," siger Michael Wilkins, administrerende direktør og leder af miljø- og klima risiko forskning på S & P Global Ratings og tilføjer: 
"Vi er meget opmærksomme på den voksende interesse i at kvantificere miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer, og vi er fokuseret på at lukke informationshullet og udvide vores analyser i disse spørgsmål."

"Vi støtter PRI-målene om at udvikle en markedsdialog for at sikre gennemsigtige overvejelser af ESG-faktorer i vurderingen af kreditværdighed," siger Raymond McDaniel, President og Chief Executive Officer hos Moodys Corporation og tilføjer:

"Dette er et stadig vigtigere emne for markedsdeltagerne og flugter med Moody’s ønske om at indarbejde evalueringer af alle relevante og væsentlige faktorer, der kan påvirke en udsteders evne til at tilbagebetale sine gældsforpligtelser – herunder vurderinger af miljørisici."

Læs den fælles erklæring her (på engelsk)

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.