Sparinvest udpeger ny chef for Lokal Puljeinvest

09.04.2019
Sparinvest har udpeget salgsdirektør Thomas Valentiner som ny chef for det succesfulde Lokal Puljeinvest. Sparinvest lancerede Lokal Puljeinvest i juli 2016 og har i dag over 20 mia. kr. i kapital under forvaltning (AUM) fordelt på 31 deltagende pengeinstitutter.

ThomasThomas Valentiner er 54 år og har været i Sparinvest siden 2015 og er ansat som souschef i salgsafdelingen, hvor han har ansvar for salget til danske pengeinstitutter. Han har et indgående kendskab til Lokal Puljeinvest og er derfor den helt rigtige til at videreudvikle konceptet sammen med de deltagende pengeinstitutter. Før 2015 var han vicedirektør i Garanti Invest i 10 år, som Sparinvest overtog i 2015. Efter endt uddannelse som cand. merc. blev Thomas Valentiner først ansat i Lannung Bank, derefter i SEB, og op til ansættelsen i Garanti Invest var han ansat i Gudme Raaschou.

Thomas Valentiner er et kendt ansigt både blandt de 31 pengeinstitutter i Lokal Puljeinvest og blandt alle de øvrige pengeinstitutter i Sparinvests aktionærkreds, der tæller 49 pengeinstitutter. Han har blandt andet været ankermand i at rådgive pengeinstitutterne om MiFID II og har derfor gode relationer til direktører og investeringschefer i pengeinstitutterne. 

Thomas Valentiner afløser Thomas Bonnor, der har takket ja til en stilling som salgsdirektør i Bankinvest fra 1. august 2019. 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.