Sparinvest udbetaler udbytter, og derfor falder kurserne

08.02.2017
De endelige udbytter for 2016 er nu udbetalt. Udbyttet fratrækkes automatisk kursen på dine investeringsbeviser, hvorefter beløbet indsættes på din konto den 10. februar 2017.

Klik her og se aconto-udbytter her.

Baggrund
Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparinvest har besluttet fremover at udbetale aconto-udbytter. Det betyder, at udbytterne for 2016 nu allerede er klar i februar 2017, og dermed får man som investor hurtigere udbetaling af sine udbytter, som traditionelt ellers først er kommet efter generalforsamlingen i marts. 

Beslutningen betyder ligeledes, at der i 2017 ikke etableres de såkaldte ex-kupon-afdelinger, som man som investor ellers kunne benytte sig af i årets første måneder, hvis man ville undgå at få en del af sin investering udbetalt som udbytter, kort tid efter man har investeret.

Er aconto-udbyttet endeligt?
Det er som investor vigtigt at være opmærksom på, at de udbytter, der betales aconto i februar, først vedtages på selve generalforsamlingen i marts.

Forskel på afkast og udbytte
Som investor kan det være svært at gennemskue, hvordan udbytterne på udloddende afdelinger bliver beregnet. Herunder kan du finde svar på, hvorfor afdelinger ikke nødvendigvis udbetaler udbytte de år, hvor de har givet et højt afkast, og hvorfor valutakursbevægelser kan påvirke udbyttesatsen for obligationsafdelingerne.

Læs forklaringen her

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.