Sparinvest slår konkurrenterne på small cap-aktier

26.05.2014
Sparinvests afdeling for de mindste aktier, Global Small Cap Value, har de seneste fem år givet et samlet afkast til investorerne på 141,9 % og lægger sig dermed suverænt i spidsen af sit felt i Europa. Det skriver det internationale finansmagasin Citywire.
Ud af 18 europæiske small cap-forvaltere med en historik på minimum fem år er Global Small Cap Value den eneste, der hvert af de fem år har klaret sig bedre end gennemsnittet. Målt i absolutte tal har afdelingen fra april 2009 til april 2014 således givet et merafkast på 42,8 % i forhold til den gennemsnitlige forvalter i sammenligningsgruppen. Alene i 2013/2014 gav afdelingen et afkast, der var mere end 8 % højere end de 17 øvrige forvalteres gennemsnit, lyder det i artiklen.

Hele artiklen, som er på engelsk, kan læses her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.