Sparinvest og Sparindex klar til fusion

01.02.2013
Bestyrelserne for investeringsforeningerne Sparinvest og Sparindex ønsker i fremtiden sammen at danne én fælles investeringsforening under Sparinvest-navnet. Ambitionen er dels at løfte udbredelsen af indeksinvestering herhjemme, men også at opnå en enklere struktur og lette administrationen.

På bestyrelsesmøder i dag har bestyrelserne for de to investeringsforeninger enstemmigt besluttet, at man ønsker at sammenlægge Sparindex med Sparinvest med sidstnævnte som den fortsættende forening. Nu afventes investorernes accept på Sparindex’ generalforsamling i marts. Sker det, vil Sparindex’ 13 indeksafdelinger fortsætte i Sparinvest med uændret investeringsstrategi og omkostningsprocent.

”Som bestyrelsesformand for begge foreninger er jeg overbevist om, at der vil være mange fordele at hente ved at lade Sparinvest og Sparindex fusionere. De to foreninger bliver i dag begge forvaltet af Sparinvest-koncernen, og gennem en fusion kan vi lette administrationen. Samtidig mener vi, at vi i højere grad kan udbrede indeksinvesteringens mange fordele til danskerne gennem Sparinvests brede distributionsnet.”, siger Torben Nielsen, bestyrelsesformand i Sparinvest og Sparindex.

Mere simpel og effektiv struktur
De to investeringsforeninger har i mere end 10 år levet en tilværelse som søsterforeninger, da de begge har været under rådgivning og forvaltning af Sparinvest-koncernen. Koncernen har det seneste år med succes selv gennemgået en strømlinings- og forenklingsproces. Derfor er det kun naturligt, at man nu ser på, om man kan opnå lignende gevinster i investeringsforeningerne, udtaler Torben Nielsen:

”Én forening frem for to vil alt andet lige betyde færre administrative opgaver. Én forening kræver fx kun en årsrapport, en bestyrelse, en generalforsamling osv. En mere simpel struktur og de stordriftsfordele, det kan medføre, gør det muligt at fastholde de meget lave omkostninger i indeksafdelingerne, som i forvejen er Danmarks billigste. Og det vil de fortsat være efter fusionen, ligesom investeringsstrategierne forbliver uændrede. Det eneste, der vil ændre sig, er i princippet navnet”, siger han.

Sparinvest vil ved en fusion være den fortsættende forening. Fusionen kræver ikke en godkendelse af generalforsamlingen, men kan vedtages af bestyrelsen. Til gengæld skal Sparindex-investorerne godkende fusionen på foreningens ordinære generalforsamling den 19. marts 2013. Herefter vil fusionen, efter godkendelse fra de relevante myndigheder, træde i kraft senere i foråret. Fusionen vil have virkning fra 1. januar 2013.

Om Sparinvest
Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 17 europæiske lande. Sparinvest-koncernen forvalter en samlet kapital på godt 65 milliarder kroner for 150.000 private og institutionelle investorer i ind- og udland.

Om Sparindex
Sparindex blev etableret i 2001 som søsterforening til Sparinvest og har siden da markeret sig som Danmarks eneste rendyrkede indeksforening. Sparindex har 13 forskellige aktieafdelinger og forvalter en samlet kapital på godt tre milliarder for mere end 5000 investorer. Sparindex administreres af Sparinvest-koncernen.

Yderligere oplysninger
Torben Nielsen, bestyrelsesformand, tlf. 42 96 32 29, tn@sparinvest.dk 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.