Sparinvest lancerer to nye INDEX afdelinger; INDEX Bæredygtige Europa KL og INDEX Bæredygtige USA KL

06.01.2021

Afdelingerne har indledende tegningsperiode fra den 5. januar 2021 til og med 19. januar 2021, med første handelsdag på Nasdaq Copenhagen den 25. januar 2021. 

Tegningskursen i den indledende tegningsperiode er fastsat til 

INDEX Bæredygtige Europa KL kurs 100,25
INDEX Bæredygtige USA KL kurs 100,06

Afdelingernes beviser kan efter tegningsperioden købes til aktuel dagskurs som vores andre afdelinger via netbank.

Disse to afdelinger sammen med afdeling INDEX Bæredygtige Global KL (omdannet fra INDEX Globale Aktier – Etik KL) følger et nyt klima-benchmark. Dette klima-benchmark er udviklet særligt til afdelingerne, og sikrer overensstemmelse både med målene i Paris-aftalen og kravene for at blive Svanemærket. De tre bæredygtige INDEX-fonde giver nu Sparindex paletten et endnu stærkere bæredygtigt univers, hvor investorerne kan få et markedsafkast til lave omkostninger og samtidig skubbe til den grønne omstilling.

Dokumenter:
Tegningsblanketter: INDEX Bæredygtige USA KL - INDEX Bæredygtige Europa KL
Central Investorinformation: INDEX Bæredygtige USA KL - INDEX Bæredygtige Europa KL
Info-ark på afdelingerne: INDEX Bæredygtige USA - INDEX Bæredygtige Europa - INDEX Bæredygtige Global
Tegningsprospekt for Værdipapirfonden Sparindex